Odmień swoją głowę – schizofrenia – nie oceniaj!

Kolorowe drzwi
Fot. materiały prasowe

Przejście przez symboliczne drzwi do tolerancji, które staną na Placu Przyjaciół Sopotu, rozpocznie 17 września 2017 r. obchody Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie. Wydarzenia towarzyszące akcji potrwają na całym Pomorzu do 22 września.

Do udziału w Dniach Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie zaprasza Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Obchody są wydarzeniem informacyjno-edukacyjnym, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat chorób psychicznych – w szczególności schizofrenii oraz przybliżenie problematyki związanej z sytuacją osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych. Dzięki edukacji możliwa jest poprawa społecznego odbioru i pogłębienie tolerancji względem osób chorujących psychicznie.

Dni Solidarności rozpoczną się 17 września, na Placu Przyjaciół Sopotu, gdzie działać będzie Trójmiejski Punkt Informacyjny z ofertami wsparcia dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia. O godz. 13.00 zapraszamy do przejścia przez symboliczne drzwi do tolerancji.

Szczegółowy program sopockich wydarzeń na stronie Otwarte bramy

Obchody odbywają się w ramach kampanii społecznej „Odmień swoją głowę”. Ma ona na celu zmianę myślenia i spostrzegania osób doświadczających kryzysów psychicznych oraz zmianę stereotypów i negatywnych postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Metafora „odmienionej głowy" symbolizuje postawę zrozumienia i tolerancji wobec osób chorujących psychicznie opartą na rzetelnej wiedzy. Zrozumienie, że osoby doświadczające kryzysów psychicznych, to ludzie tacy sami jak my, a zagrożenie kryzysem psychicznym dotyczy każdego z nas – jest kluczem do powyższego. Dzięki edukacji społeczności lokalnych możliwa jest poprawa odbioru choroby oraz pogłębienie tolerancji dla osób chorujących psychicznie.

Głównym hasłem kampanii jest „Odmień swoją głowę – schizofrenia – nie oceniaj!”. Odbędzie się wiele wydarzeń informacyjno-edukacyjnych skierowanych do wszystkich mieszkańców Pomorza, jak i do członków grup społecznych, które w szczególny sposób oddziałują na społeczności lokalne; osoby chorujące i ich rodziny, uczniowie, studenci, lokalni decydenci, dziennikarze, profesjonaliści, w tym pracownicy socjalni.

Więcej na stronie Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego i na profilu facebook/Odmień swoją Głowę

 

 

    10 tez o schizofrenii:

 • Schizofrenia jest chorobą
 • Schizofrenia jest zaburzeniem wielowymiarowym
 • Schizofrenia nie jest tylko chorobą
 • Schizofrenia nie jest chorobą dziedziczną
 • Schizofrenia nie jest choroba nieuleczalną
 • Jest schizofrenia, nie ma schizofreników
 • Chorzy na schizofrenię mają takie same prawa jak inni
 • Chorzy na schizofrenię nie zagrażają innym bardziej, niż osoby zdrowe
 • Chorzy na schizofrenię oczekują szacunku, zrozumienia i pomocy
 • Schizofrenia odkrywa pytania wspólne chorym i zdrowym

 

 Informacje i kontakt:

 • Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego – Trójmiejski Punkt Informacyjny
 • czynny codziennie w godz. 11.00-13.00
 • Sopot, ul. Marynarzy 4
 • tel. 58 341 83 52
 • e-mail: info@otwartebramy.org
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...