Rehabilitacja i usprawnianie dla sopockich seniorów

Postaci dwójki starszych osób pod ochronnym parasolem z dłoni
Fot. Pixabay

Już niedługo najstarsi mieszkańcy miasta – osoby samotne, niesamodzielne, z różnymi schorzeniami – będą mogły skorzystać z nowej formy wsparcia. Seniorzy, którzy korzystają z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymają ofertę specjalistycznych usług rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu.

– Ta dodatkowa forma wsparcia skierowana jest przede wszystkim do osób starszych, schorowanych, które ze względu na stan zdrowia i niepełnosprawność mają bardzo ograniczone możliwości korzystania z rehabilitacji w placówkach medycznych – mówi Anna Jarosz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Są to osoby leżące, wymagające pomocy w codziennych czynnościach. Opiekunki środowiskowe odwiedzające takie osoby są często dla nich jednym wsparciem. Teraz dodatkowo specjaliści z zakresu rehabilitacji zajmą się usprawnianiem i rehabilitacją – dodaje dyrektor Jarosz. 

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych będzie ustalany indywidualnie, w zależności od potrzeb danej osoby, zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji. Będzie to np. przywracanie sprawności poruszania się, masaż, ćwiczenia oddechowe czy terapia logopedyczna np. po udarach, w zaburzeniach o podłożu neurologicznym. Usługi będą wykonywane przez profesjonalną kadrę posiadającą odpowiednią wiedzę oraz umiejętności.

Świadczenia będą płatne, w zależności od dochodu osoby z nich korzystającej. Przy trudnej sytuacji finansowej pacjenta będzie możliwe częściowe obniżenie odpłatności. 

– Rozpoczęcie pilotażu gminnych specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu planowane jest na przełomie września i października tego roku – mówi Anna Jarosz. – Jesteśmy na etapie wybierania firmy, która podejmie się realizacji tego zadania. W pierwszych latach specjalistycznymi usługami będą objęte tylko osoby korzystające z podstawowej opieki sopockiego MOPS-u. To najczęściej samotni, którzy nie mają wsparcia ze strony rodziny, stąd taka potrzeba, aby właśnie im w pierwszej kolejności zapewnić nowe usługi.  

Poza tym sopocki MOPS od wielu lat oferuje seniorom inne formy wsparcia, m.in. pomoc przy zakupie leków oraz dogrzaniu mieszkania, zapewnienie posiłku, dowóz ciepłego posiłku do domu dla osób niesamodzielnych i samotnych, teleopiekę (całodobowy system przywoławczy), wsparcie psychologiczne dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania, dofinansowanie rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych (dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier technicznych, w komunikowaniu się, architektonicznych).

MOPS kieruje również seniorów do dwóch sopockich placówek pobytu dziennego zapewniających opiekę i wyżywienie oraz do domu pomocy społecznej na pobyt całodobowy. Realizuje projekty: Sopockie Pudełko Życia oraz Kawiarnia dla Seniora.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...