Sprostowanie materiału TVP3

W związku z emisją materiału, w którym znalazły się informacje nieprawdziwe i nieścisłe, prezydent Sopotu skierował do dyrektor TVP3 Gdańsk sprostowanie następującej treści:

 

                                                                                                                                   Sopot, 26 września 2017 r.

 

 

                                                                                                                         Pani
                                                                                                                         Joanna Strzemieczna - Rozen
                                                                                                                         Dyrektor TVP3 Gdańsk

 

 

                                                                    Wniosek o sprostowanie

 

Na podstawie art. 31a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5 poz. 24 ze zm. – dalej „PrPras”) wnoszę o sprostowanie nieprawdziwych informacji, które znalazły się w materiale pana Jakuba Świderskiego „W imieniu sopocian” wyemitowanym 5 września 2017 roku na antenie TVP3 Gdańsk.

 

Na podstawie art. 31a ust. 6 w zw. z art. 32 ust. 2 PrPras, wnoszę o sprostowania o następującej treści:

„Informuję, że 5 września w reportażu  - „W imieniu sopocian” widzom programu zostały przekazane nieprawdziwe informacje dotyczące działań władz Sopotu.

Niezgodna z prawdą i stanem faktycznym jest wypowiedź autora materiału, pana Jakuba Świderskiego cyt.:

1. „… to firma (chodzi o BGI S.A.) która dostała ten teren”

„Już jesteśmy na terenie prywatnym należącym do Bałtyckiej Grupy Inwestycyjnej, która dostała od miasta i PKP teren, na którym powstał ten obiekt” (ok. 2’14)

„… to firma, która dostała teren na którym zbudowała sobie centrum handlowe. Jednie własnością PKP pozostał dworzec, czyli boks, w którym to dworcu, okazuje się, że jest mniejszy niż był …” (ok. 2’46)

„… dlaczego ludzie na Karnowskiego cały czas głosują, jak on oddaje tereny za darmo” (ok. 11’17)

Stan faktyczny: inwestycja zagospodarowania terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów zrealizowana została w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, które polegało m.in. na tym, że podmioty publiczne czyli Gmina Miasta Sopotu oraz Polskie Koleje Państwowe S.A. sprzedały nieruchomości niezbędne dla zrealizowania inwestycji. Inwestor, czyli podmiot prywatny zrealizował inwestycje  w oparciu o własne środki finansowe  oraz kredyty. PKP S.A., tytułem ceny sprzedaży, uzyskało gotówkę oraz lokal dworca wykończony „pod klucz”, którego wielkość określiły władze PKP SA.  Gmina pozyskała nakłady na nieruchomości, które pozostały we władaniu Gminy, tj. tzw. przestrzeń publiczną w tym tereny zielone, układ komunikacyjny obejmujący ul. Dworcową na wszystkich poziomach, tj. plac i ronda zlokalizowane w ciągu ulic T. Kościuszki i ul. Podjazd, o łącznej wartości ponad 22 mln zł. Nieruchomości na których poczyniono nakłady na rzecz Gminy pozostają nadal jej własnością, a obecnie zgodnie z umową o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, znajdują się jedynie w utrzymaniu i  zarządzaniu  partnera prywatnego.

2. „ … wiele osób myśli, że dworzec to cały wielki budynek, który widać z zewnątrz, a tak naprawdę dworzec to tylko parę kas, a cała reszta to własność prywatna” (ok. 3’39)

„ … tak, tylko tam gdzie kasy to państwowe, reszta to prywatne” (ok.5’45)

Zgodnie z umową o partnerstwie publiczno-prywatnym podmiot publiczny czyli PKP S.A. otrzymało 528 m² powierzchni zlokalizowanej na dwóch poziomach. W części przynależnej PKP znajdują się kasy biletowe i przestrzeń komercyjna (piekarnio-cukiernia Pellowski, kiosk ruchu, na piętrze – punk ksero i zabudowana przestrzeń pod wynajem). Podział na przestrzeń przeznaczoną pod komercjalizację i dedykowaną obsłudze pasażera, był suwerenną decyzją kierownictwa Spółki PKP S.A. Ani Gmina Miasta Sopotu ani prywatny inwestor na te decyzje nie mieli wpływu, wręcz przeciwnie wielokrotnie zgłaszano władzom Spółki, iż przeznaczono zbyt małą powierzchnię na obsługę pasażerów, w stosunku do tzw. powierzchni komercyjnej. Stanowisko Spółki PKP.SA pozostało jednak niezmienne.

3. „… Sopoteka, miasto teraz płaci prawie milion złotych rocznie za wynajem tego terenu” (ok. 3’59)

Sopoteka zajmująca prawie 750 m² powierzchni. Wynajmujący (BGI) w ramach „fit out” (prace adaptacyjne) skredytował blisko 1 200 000,00. zł na roboty wykończeniowe i dostosowujące lokal na potrzeby mediateki. Kredyt ten spłacany jest w miesięcznych, równych ratach wynoszących 31,21 zł za m.kw. Miesięczny wymiar czynszu to 42 zł za m kw.  , Do tego dochodzą koszty mediów wg. zużycia. 

4. „… za to rondo i to drugie rondo i tu też ten chodnik, za to jeden biznesmen, dostał ten cały budynek” (ok. 4’45)

Zarówno Gmina jak i Polskie Koleje Państwowe sprzedały tereny niezbędne do realizacji inwestycji. Przestrzeń publiczna pozostaje własnością Gminy Miasta Sopotu. Została jedynie czasowo oddana na okres 8 lat partnerowi prywatnemu w utrzymanie i użytkowanie na podstawie Umowy PPP oraz  umowy o zarządzaniu i utrzymaniu. Zgodnie z umową przez 8 lat inwestor będzie zarządzał i ponosił koszty eksploatacji, utrzymania, pielęgnacji i ubezpieczenia – Przestrzeni Publicznej, w tym Nowej Dworcowej na wszystkich poziomach.

Partner prywatny wykonał nakłady finansowe na rzecz Gminy na kwotę 22,6 mln zł.

W ramach I etapu inwestycji Inwestor poniósł nakłady w wysokości ponad 3,4 mln zł  m.in. w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i Chopina oraz Podjazd i Dworcowej. W II etapie  za kwotę 19,2 mln. zł poniesiono nakłady na  terenie byłej ul. Dworcowej biegnącej wzdłuż nowych obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie linii kolejowej. Dzięki temu połączono układem  drogowym rondo przy ul. Podjazd. Plac Konstytucji 3 Maja i Dworcowej  z rondem przy ul. Kościuszki i Chopina.

Zakres wykonanych prac na tym terenie obejmował:

-  przebudowę instalacji podziemnych i budowę nowych instalacji kanalizacji deszczowej ( w tym budowa 5 nowych zbiorników retencyjnych zapobiegających zalewaniu dolnego Sopotu)
- wykonanie nawierzchni placów publicznych o nawierzchni z kamienia
- wykonanie przejazdu podziemnego pod placem publicznym z możliwością dojazdu do 240 nowych miejsc postojowych w parkingu podziemnym
- wykonanie przeszklonego  pasażu pomiędzy budynkami
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego, elementów wodnych oraz wprowadzenie zieleni na terenach publicznych

5. „ on z dotacji unijnych to … najpierw mu dali, potem dostał dotacje unijne, potem dostał kredyt, potem zbudował” (ok 6’21)

„Urząd Marszałkowski, który był operatorem przekazującym dofinansowanie na budowę także jest związany z politykiem Platformy Obywatelskiej, więc czy można mówić o powiązaniach dzięki czemu serce miasta stało się prywatne” (ok.10’08)

Inwestycja przebudowa dworca w Sopocie i zagospodarowanie terenów wokół niego nie otrzymał bezzwrotnego dofinansowania unijnego. Inwestycja otrzymała jedynie zwrotną pożyczkę z programu pomocowego Jessica.

Jessica to program Unii Europejskiej, będący wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy, należący obok inicjatyw JASPERS oraz JEREMIE do głównych elementów unijnej polityki spójności.  Finansowanie inwestycji odbywa się w formie instrumentów zwrotnych (np. pożyczek).

 

Do wiadomości:

  1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
  2. Rada Etyki Mediów
  3. Dyrektor TAI

 

 

 

 

 

Załączniki

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...