Uchwała krajobrazowa – uwagi i debata

Uczestnicy spotkania w Sopotece
Pierwsza debata miejska o uchwale krajobrazowej odbyła się w Sopotece kwietniu tego roku. Fot. Fotobank.PL/UMS

Po długiej pracy nad uchwałą krajobrazową, wieloma konsultacjami i publicznej debacie dokument zyskał ostateczną formę.

Z projektem można się zapoznać na stronie biuletynu informacji publicznej Sopotu oraz w Urzędzie Miasta w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pok. nr 107, w poniedziałki od 10.00 do 18.00, a od wtorku do piątku od 10.00 do 14.00 do 18 października.

Uwagi do dokumentu można składać na piśmie do Prezydenta Miasta Sopotu, na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury, Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot lub w siedzibie Urzędu, w kancelarii ogólnej (pokój nr 16), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 27 października  2017 r.

Zapraszamy również na kolejną debatę publiczną na temat uchwały, która odbędzie się w środę, 11 października, o godz. 17.00 w Sopotece (mediateka znajdująca się na drugim piętrze budynku Sopot Centrum tuż przy głównej stacji kolejowej Sopot PKP).

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...