Sopockie realizacje z inicjatywą JESSICA

Budynek Sopot Centrum
Fot. Fotobank.PL/UMS

Prezentacja sopockich projektów oraz doświadczeń związanych z inicjatywą JESSICA były tematem spotkania, które odbyło się 11 października w Sopotece. Goście z Chorwacji i Litwy pytali m.in. o funkcjonowanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego przy budowie Sopot Centrum i unowocześnianiu ERGO ARENY.

Przedstawiciele krajów zainteresowanych wdrażaniem inicjatywy JESSICA odwiedzili Sopot w ramach wizyty studyjnej w województwie pomorskim, której inicjatorem była Agenda Komisji Europejskiej. Celem wizyty było zrozumienie, jak inicjatywa JESSICA działa w praktyce i co można zrobić, by ten program ulepszyć na przyszłość.

Finansowanie zwrotne w ramach inicjatywy JESSICA uzyskały dwa sopockie projekty: „Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów, z udziałem partnerów prywatnych” oraz „Modernizacja i przebudowa ERGO ARENY”.

JESSICA (ang. Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas) to wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Inicjatywa jest instrumentem inżynierii finansowej, pozwalającym na wykorzystanie funduszy UE w systemie zwrotnym (pożyczki, gwarancje), dając możliwość lepszego wykorzystania środków i pozyskania udziału instytucji finansowych, banków i przedsiębiorców, m.in. dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu.

Dzięki wsparciu z inicjatywy JESSICA na terenach dworca PKP w Sopocie i wokół niego powstała nowoczesna przestrzeń pełniąca różnorodne funkcje. Sopot Centrum to projekt wyjątkowy, połączenie funkcji galerii handlowo-usługowej, funkcji biurowej oraz hotelowej z doskonale zorganizowaną przestrzenią miejską oraz nowym lokalem dworca PKP. Projekt zrealizowany został w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, którego członkami są: Gmina Miasta Sopotu, Bałtycka Grupa Inwestycyjna S.A., przy udziale PKP S.A.

W styczniu 2013 r. Bałtycka Grupa Inwestycyjna S.A podpisała umowę na współfinansowanie inwestycji ze środków inicjatywy europejskiej JESSICA. Co ważne, wcześniej europejskie projekty hybrydowe realizowane były w oparciu o system dotacyjny, a nie fundusze zwrotne. Tym samym projekt sopocki stał pierwszą tego typu inwestycją w Europie.

W ostatnich dniach, zgodnie z umową o PPP zawartą przez Gminę Miasta Sopotu z BGI S.A., po akceptacji wojewody pomorskiego, Gmina przystąpiła do końcowej procedury przewidzianej umową, tj. nieodpłatnie nabyła prawo własności lokalu nowego dworca z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Po dokonaniu wpisu w księdze wieczystej, Gmina przekaże ostatecznie lokal wraz z użytkowaniem wieczystym na rzecz PKP S.A.

Tym samym procedury związane z rewitalizacją terenów przydworcowych i budową nowego lokalu dworca zostaną zakończone.

Więcej na ten temat: Dworzec w rękach gminy

 

Rozszerzenie funkcji ERGO ARENY przyniosła realizacja drugiego sopockiego projektu realizowanego w ramach inicjatywy JESSISA. Umowa zawarta została pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Spółką Hala Gdańsk-Sopot.

Projekt był podzielony na 6 zadań:

  • system kurtyn scenicznych,
  • napełnianie płyty głównej,
  • system nagłośnienia,
  • system informacyjny i reklamowo- identyfikacyjny,
  • mobilne moduły szatniowe,
  • podniesienie standardów przestrzeni konferencyjno-cateringowych.

Realizacja zaowocowała zwiększeniem atrakcyjności ERGO ARENY, unowocześnieniem obsługi imprez i środków przekazu oraz ułatwieniem zarzadzania halą. W efekcie w latach 2015-2017 (do września) w ERGO ARENA odbyło się 381 imprez, na które przyszło 1 243 274 widzów.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...