Sprostowanie materiału TVP3 Gdańsk

W związku z emisją materiału „W imieniu sopocian”, wyemitowanego 3 października 2017 r., w którym znalazły się informacje nieprawdziwe i nieścisłe, prezydent Sopotu skierował do dyrektor TVP3 Gdańsk sprostowanie następującej treści:

 

 

 

                                                                                                                             Sopot, 16 października 2017 r.

 

                                                                                                                Pani
                                                                                                                Joanna Strzemieczna-Rozen
                                                                                                                Dyrektor
                                                                                                                TVP3 Gdańsk

 

 

                                                                Wniosek o sprostowanie

 

Na podstawie art. 31a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5 poz. 24 ze zm. – dalej „PrPras”) wnoszę o sprostowanie nieprawdziwych informacji, które znalazły się w materiale pod redakcją pana Jakuba Świderskiego we współpracy z panem Łukaszem Sitkiem „W imieniu sopocian”, wyemitowanego 3 października 2017 roku na antenie TVP3 Gdańsk.

Na podstawie art. 31a ust. 6 w zw. z art. 32 ust. 2 PrPras, wnoszę o sprostowania o następującej treści:

„Informuję, że 3 października br. w reportażu  - „W imieniu sopocian” widzom programu zostały przekazane nieprawdziwe i zmanipulowane informacje dotyczące działań władz Sopotu.

Niezgodna z prawdą i stanem faktycznym jest wypowiedź autora materiału, pana Jakuba Świderskiego cyt.:

Jakub Świderski: „W 2008 roku władze samorządowe, a konkretnie pan Kozłowski, to oni sprzedali ten szpital” (w domyśle: Stawowie)1’58
„Ten teren sprzedali prywatnej firmie. Tu gdzie miał być szpital” 5’55

Stan faktyczny: Gmina Miasta Sopotu nie była właścicielem kompleksu pałacowego Stawowie. Właścicielem nieruchomości był samorząd wojewódzki (czyli Marszałek Województwa), który dokonał transakcji sprzedaży. Prowadzący wprowadza widzów w błąd, sugerując, że teren sprzedała Gmina Miasta Sopotu.

Łukasz Sitek: „Po zlikwidowaniu niegdyś miejskiego szpitala w Stawowiu i nieudanych próbach …”

Organem założycielskim szpitala w Stawowiu był samorząd województwa pomorskiego (czyli Marszałek Województwa) i to on dokonał likwidacji placówki.

Łukasz Sitek: „Nie pomógł Pan pani Jolancie Bartkowiak wyjść z opresji po tym jak odrabiała czynsz miejski i miejskie prace, a pan jej chciał zabrać pół mieszkania” 9’46

Na rzecz pani Bartkowiak Gmina Miasta Sopotu podjęła szereg działań, mających na celu ułatwienie jej powrotu do domu:  

 • wsparcie psychologiczne dla rodziny bezpośrednio po zdarzeniu
 • stały, regularny kontakt pracownika MOPS w Sopocie z poszkodowaną i rodziną, udzielanie wsparcia, pomocy
 • pośredniczenie i pomoc w wyodrębnieniu i uruchomieniu pomocniczego rachunku bankowego w Caritas, na którym są zbierane środki finansowe od darczyńców przeznaczone dla Pani Stanisławy
 • poradnictwo prawne dla rodziny (bezpłatne porady konsultanta prawnika MOPS w Sopocie)
 • zapewnienie stałej opieki (pobyt) dla matki p. Bartkowiak w DPS w Sopocie od 08.11.2015r.(tj. od dnia wichury), dopłata Gminy Miasta Sopotu do pobytu w kwocie 72 294,29 zł
 • stały, regularny kontakt z lekarzami specjalistami, pośredniczenie przy ustalaniu terminów wizyt u ww.  lekarzy i  ustalaniu miejsc i terminów na wykonywanie specjalistycznych badań
 • pomoc, pośredniczenie w zapewnieniu Pani Bartkowiak właściwej rehabilitacji poprzez umieszczenie ww. w Szpitalu Specjalistycznym na Oddziale Rehabilitacji Dorosłych
 • pośredniczenie, wsparcie przy umieszczeniu (po opuszczeniu Szpitala) w ZOL
 • udzielanie wsparcia rzeczowego poprzez pośredniczenie w kontaktach z organizacją pozarządową (paczka św. Dominika)
 • współpraca i stały kontakt z personelem ZOL
 • pośredniczenie w załatwieniu transportu na przejazdy dla Pani Bartkowiak
 • opiniowanie sytuacji Pani Bartkowiak dla Fundacji Dobroczynności „ATLAS”
 • pomoc w przyspieszeniu operacji w Zakopanem

Kwestie mieszkaniowe

 • na czas prac przystosowawczych i rehabilitacji miasto zapewnia Pani Bartkowiak miejsce w Domu Pomocy Społecznej (Dom Seniora na ul. Mickiewicza) – w którym przebywa od 31.07.2017 r. Całość kosztów Jej pobytu pokrywa gmina. Miesięcznie jest to 3 890 zł. Na dzień 30 września 2017 koszt ten wyniósł: 9.564,49 zł (kwota ta zawiera koszt pobytu, zakup środków higieny – pieluchomajtki, zakup leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego zakupionego wyłącznie na potrzeby p. Bartkowiak)
 • propozycje podziału obecnego mieszkania na 2 lokale wyremontowane, mieszkanie Pani Bartkowiak ma być wyposażone i dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej – podział i remont tylko po zaakceptowaniu przez p. Bartkowiak – na piśmie.

Zadłużenie Pani Bartkowiak spowodowało, że odrabiała ona czynsz, korzystając z programu pomocowego gminy. Koszty utrzymania 90-metrowego mieszkania przekraczają możliwości rencistki. Aby pani Bartkowiak mogła pozostać w swoim środowisku, Gmina zaproponowała podział mieszkania na 2 mniejsze – oba dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Miasto zleciło projekt, na koszt gminy zostaną przeprowadzone prace budowlane i dostosowujące do specyficznych potrzeb mieszkanki. Zmniejszenie metrażu spowoduje również, że pani Jolanta będzie mogła otrzymać dodatek mieszkaniowy (obecnie ze względu na wielkość mieszkania gmina nie ma prawa wypłacić rzeczony dodatek). Wszelkie działania gminy prowadzone są w oparciu o przepisy prawa i procedury.  
Wszystkie działania podejmowane są przez Gminę w uzgodnieniu z panią Jolantą i jej najbliższą rodziną – bratem.

Podpis pani wiceprezydent Sopotu Joanny Cichockiej-Guli w materiale: Joanna Cichocka-Gula Platforma Sopocian Jacka Karnowskiego.

Stan faktyczny: Joanna Cichocka-Gula nie należy do żadnego ugrupowania.

Jakub Świderski: „Bajki Pana Prezydenta?” 11’10 

Nieprofesjonalny, manipulacyjny komentarz prowadzącego.

Jakub Świderski: „W 2008 roku sprzedaż działki w Stawowiu …. 2014 niespełniona obietnica budowy miejskiego szpitala geriatrycznego” 11’12

Szpital w Stawowiu – jak wyżej.  
Budowa szpitala geriatrycznego rozpoczęła się formalnie 22 września 2017 roku po przeprowadzeniu skomplikowanego postępowania finansowania budowy obiektu w ramach ZIT. Dzięki temu Gmina Miasta Sopotu partycypuje tylko w części kosztów.

Jakub Świderski: „Czy opłacanie przychylnych mu mediów i ataki na dziennikarzy, którzy zadają trudne pytania …” 11’33

W ciągu 9 lat (2008-2016) Gmina Miasta Sopotu przeznaczyła na publikację informacji dla mieszkańców i gości
TVP – 1 452 120 zł
"Dziennik Bałtycki" – 594 582 zł
"Gazeta Wyborcza" – 566 215 zł
"Kuryer" – 229 332 zł
"Przepis na Sopot" (od 2014 roku) – 130 004 zł


Treść sprostowania:

To Samorząd Województwa Pomorskiego, czyli Marszałek Pomorski sprzedali kompleks pałacowy Stawowie, a nie jak sugerowano w materiale Prezydent Sopotu. Organem założycielskim dla szpitala w Stawowiu był Marszałek Województwa, nie Prezydent Sopotu.

Władze Sopotu oraz wszystkie instytucje miejskie od czasu wypadku pani Bartkowiak otoczyły ją należytą opieką i wsparciem. Podział mieszkania na dwa służyć ma obniżeniu opłat rencistki, umożliwieniu jej otrzymania dodatku mieszkaniowego, którego obecnie nie mogłaby zgodnie z przepisami prawa otrzymać. Mieszkanie po remoncie będzie dostosowane do specyficznych potrzeb osoby niepełnosprawnej. Miasto opłaca pobyt pani Bartkowiak w placówce opiekuńczej w Sopocie, ponosi współfinansowanie pobytu jej matki w tym samym ośrodku.

Gmina Miasta Sopotu wykupuje reklamy i materiały informacyjne w pomorskich mediach. W ciągu ostatnich ośmiu lat, najwięcej Sopot zapłacił Telewizji Gdańsk.

Joanna Cichocka Gula nie jest członkiem Platformy Sopocian Jacka Karnowskiego, nie należy do żadnego ugrupowania politycznego.

 

Do wiadomości:

 1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 2. Rada Etyki Mediów
 3. Dyrektor TAI

 

 

Załączniki

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...