Pamięci Bolesława Srockiego – konferencja i odsłonięcie pamiątkowej tablicy

Archiwalne zdjęcie kilku postaci w środku Bolesław Srocki
Bolesław Srocki (w środku). Fot. materiały achiwalne Muzeum Sopotu

Pamięci Bolesława Srockiego i żołnierzy batalionów „Zośka” i „Parasol” poświęcona będzie tablica, której uroczyste odsłonięcie odbędzie się w sobotę, 21 października, o godz. 15.00 (budynek przy ul. Sikorskiego 9 w Sopocie).

Odsłonięcie poprzedzi konferencja poświęcona postaci Bolesława Srockiego, która rozpocznie się Uroczystą Sesją Rady Miasta o godz.11.00. Radni wysłuchają informacji o bohaterze, obejrzą film poświęcony jego postaci.

W drugiej części – w godz. 12.00-14.00 – w dyskusji panelowej „Bolesław Srocki – bohater inny niż inni” wezmą udział dr Maria Wiśniewska ps. Malina – łączniczka 3. Kompanii Parasol, historyk batalionu; dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert, historyk, badacz Polskiego Państwa Podziemnego; Sebastian Pawlin – historyk, laureat tegorocznej Nagrody Historycznej tygodnika „Polityka”. Moderatorami panelu będą dr Janusz Marszalec oraz Waldemar Stopczyński. Konferencja odbędzie się w Muzeum Sopotu, ul. Księcia Poniatowskiego 8.

Około godz. 15.30 na cmentarzu katolickim uczestnicy konferencji złożą kwiaty na grobach Bolesława Srockiego oraz Jana Kordulskiego Żbika, żołnierza batalionu „Parasol”.

 

Bolesław Srocki (ur. 23 marca 1893 w Otalążce, zm. 12 marca 1954 w Gdańsku) – nauczyciel i wychowawca, działacz polityczny i społeczny, publicysta, żołnierz Armii Krajowej.

Członek władz Związku Młodzieży Polskiej „Zet” – tajnej trójzaborowej organizacji młodzieżowej; w 1918 r. współtwórca Towarzystwa Straży Kresowej i wydawca pism TSK – „Głos Ziemi Chełmskiej” i „Wschód Polski”. Współorganizator Związku Naprawy Rzeczpospolitej, poseł na Sejm z ramienia ZNR w latach 1928-1930. Od 1931 r. kierownik Okręgu Poznańskiego Związku Obrońców Kresów Zachodnich, przemianowanego następnie na Polski Związek Zachodni, członek Ligii Kolonialnej i Morskiej, Światowego Związku Polaków z Zagranicy i innych organizacji społecznych powstających z inicjatywy „zetowców”. 

We wrześniu 1939 r. odpowiedział odmownie na propozycję ewakuacji z Polski. W czasie okupacji był doradcą politycznym gen. Tadeusza Pełczyńskiego „Grzegorza”, szefa sztabu ZWZ-AK, redaktorem naczelnym pisma KG ZWZ/AK „Wiadomości Polskie”, współorganizatorem Polskiego Związku Zachodniego (w konspiracji). Z ramienia KG AK skierowany do redakcji najważniejszego pisma konspiracyjnego – „Biuletynu Informacyjnego”. Współpracownik Aleksandra Kamińskiego, redaktora naczelnego „Biuletynu Informacyjnego” i autora „Kamieni na szaniec”. W czasie Powstania Warszawskiego pełnił w redakcji „Biuletynu” funkcję zastępcy Aleksandra Kamińskiego. Członek Rady Wychowawczej Szarych Szeregów, mentor, duchowy i intelektualny przewodnik konspiracyjnej organizacji „Pet” – grupy młodzieży, która stworzyła trzon kadry dowódczej batalionów „Zośka” i „Parasol”. W czasie okupacji oraz Powstania Warszawskiego zginęli niemal wszyscy jego wychowankowie. W 1945 r. Bolesław Srocki przygotował projekt deklaracji założycielskiej Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

Po wojnie we współpracy z dowódcą batalionu „Parasol” gromadził dokumenty i relacje związane ze szlakiem bojowym swoich wychowanków. Redagował wspomnienia do nigdy nie zrealizowanego projektu wydawniczego „Kroniki batalionu Parasol”. Teksty te oraz relacje dwojga jego wychowanków został opublikowane dopiero w 2016 r. nakładem Muzeum II Wojny Światowej w książce „W kręgu Bolesława Srockiego. Ludzie Petu. Relacje – wspomnienia – polemiki”. W 1948 r. Bolesław Srocki jako pracownik Instytutu Bałtyckiego zameldował się w Sopocie w mieszkaniu przy ul. Sikorskiego 9. Został pochowany w Sopocie na Cmentarzu Katolickim.

Bolesław Srocki całe swoje życie podporządkował naczelnej idei Związku Młodzieży Polskiej „Zet”, wyrażonej w haśle „Dla Polski”. Był jednak przede wszystkim wychowawcą, opiekunem, mentorem, oddziałującym na młodzież w sposób wykluczający przymus intelektualny. Wychował i przygotował do działalności publicznej „dla Polski” wielu młodych ludzi, którzy działając na różnych polach, dobrze zasłużyli się ojczyźnie. Byli wśród nich bohaterowie „Kamieni na szaniec”, był przedwojenny Naczelnik ZHP Tomasz Piskorski, był także Janusz Lewandowski – wydawca, grafik, ojciec Krystyny Lewandowskiej-Grabowskiej, zmarłej w tym roku wieloletniej radnej Rady Miasta Sopotu.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...