Wyznaczono datę operacji pani Bartkowiak

Na poniedziałek, 4 grudnia 2017 r. został wyznaczony termin przeprowadzenia pierwszej operacji pani Stanisławy Jolanty Bartkowiak w szpitalu w Zakopanem. Pani Bartkowiak ucierpiała podczas wichury 8 listopada 2015 r. i od tej pory jest intensywnie rehabilitowana. Gmina Miasta Sopotu od początku wspiera panią Bartkowiak i jej rodzinę.

Zgodnie z zaleceniami szpitala, w którym ma być przeprowadzona operacja, pani Bartkowiak zostanie poddana specjalistycznym badaniom, przygotowującym do zabiegu. Terminy wszystkich badań są już ustalone, całość koordynuje sopocki Dom Pomocy Społecznej, w którym na koszt gminy przebywają pani Bartkowiak oraz jej matka. Do 9 listopada konieczne badania będą wykonane, by nic nie stanęło na przeszkodzie do przeprowadzenia operacji.

– Rozpoczął się bardzo ważny czas przygotowań do operacji – mówi Agnieszka Cysewska, dyrektor DPS. – Niezbędne badania to jedno, musimy także bardzo dbać, aby pani Jolanta była zdrowa. Ponieważ jesień to niestety okres wzmożonych zachorowań na grypę czy przeziębienia, musimy dbać o to, aby pani Jolanta nie spotykała się z osobami, które mogłyby ją zarazić.

Gmina Miasta Sopotu prócz zapewnienia i opłacania pobytu pani Bartkowiak w DPS, pokryje koszty związane z transportem lotniczym oraz koszty związane z rehabilitacją chorej.

Na rzecz pani Bartkowiak Gmina Miasta Sopotu podjęła wiele działań, mających na celu ułatwienie jej powrotu do domu:  

 • wsparcie psychologiczne dla rodziny bezpośrednio po zdarzeniu;
 • stały, regularny kontakt pracownika MOPS w Sopocie z poszkodowaną i rodziną, udzielanie wsparcia, pomocy;
 • pośredniczenie i pomoc w wyodrębnieniu i uruchomieniu pomocniczego rachunku bankowego w Caritas, na którym zbierane są środki finansowe od darczyńców przeznaczone dla pani Stanisławy;
 • poradnictwo prawne dla rodziny (bezpłatne porady konsultanta prawnika MOPS w Sopocie);
 • zapewnienie stałej opieki (pobyt) dla matki pani Bartkowiak w DPS w Sopocie od 8 listopada 2015 r. (tj. od dnia wichury), dopłata Gminy Miasta Sopotu do pobytu w kwocie 72 294,29 zł;
 • stały, regularny kontakt z lekarzami specjalistami, pośredniczenie przy ustalaniu terminów wizyt u tych lekarzy i ustalaniu miejsc i terminów na wykonywanie specjalistycznych badań;
 • pomoc, pośredniczenie w zapewnieniu pani Bartkowiak właściwej rehabilitacji poprzez umieszczenie jej w Szpitalu Specjalistycznym na Oddziale Rehabilitacji Dorosłych;
 • pośredniczenie, wsparcie przy umieszczeniu (po opuszczeniu szpitala) w ZOL;
 • udzielanie wsparcia rzeczowego poprzez pośredniczenie w kontaktach z organizacją pozarządową (paczka św. Dominika);
 • współpraca i stały kontakt z personelem ZOL ;
 • pośredniczenie w załatwieniu transportu na przejazdy dla pani Bartkowiak;
 • opiniowanie sytuacji pani Bartkowiak dla Fundacji Dobroczynności „ATLAS”;
 • pomoc w przyspieszeniu operacji w Zakopanem.

Kwestie mieszkaniowe:

 • na czas prac przystosowawczych i rehabilitacji miasto zapewnia pani Bartkowiak miejsce w Domu Pomocy Społecznej (Dom Seniora przy ul. Mickiewicza) – w którym przebywa od 31 lipca 2017 r. Całość kosztów pobytu pokrywa gmina. Miesięcznie jest to 3890 zł. Na dzień 30 września 2017 koszt ten wyniósł: 9564,49 zł (kwota ta zawiera koszt pobytu, zakup środków higieny –środki pomocnicze oraz zakup leków. Na wyłączne potrzeby i użytek pani Bartkowiak zakupiono specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny – rotor elektryczny);
 • propozycje podziału obecnego mieszkania na dwa lokale wyremontowane: mieszkanie pani Bartkowiak ma być wyposażone i dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej – decyzja o podziale i remoncie zapadła po pisemnym zaakceptowaniu tego przez panią Bartkowiak.

– Wszystkie działania podejmowane są przez Gminę w uzgodnieniu z panią Jolantą i jej najbliższą rodziną – bratem – wyjaśnia Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu. – Zadłużenie pani Bartkowiak spowodowało, że odrabiała ona czynsz, korzystając z programu pomocowego gminy. Koszty utrzymania 90-metrowego mieszkania przekraczają możliwości rencistki. Aby pani Bartkowiak mogła pozostać w swoim środowisku, Gmina zaproponowała podział mieszkania na dwa mniejsze – oba dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Miasto zleciło projekt, na koszt gminy zostaną przeprowadzone prace budowlane i dostosowujące do specyficznych potrzeb mieszkanki. Zmniejszenie metrażu spowoduje również, że pani Bartkowiak będzie mogła zgodnie z prawem otrzymać dodatek mieszkaniowy – dodaje wiceprezydent Cichocka-Gula.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...