Sopot przygotowuje się do pomocy osobom bezdomnym

Pracownicy socjalni i służby miejskie będą zimą sprawdzać różne miejsca, by pomagać osobom bezdomnym, które mogą się tam ewentualnie znajdować. Fot. archiwum MOPS

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie odbyło się spotkanie przygotowujące do akcji „Zima”, dotyczące zasad udzielania pomocy i postępowania z osobami bezdomnymi podczas zbliżającego się okresu zimowego.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji i organizacji, które na terenie Sopotu zajmują się wsparciem osób bezdomnych, m.in.: Urzędu Miasta Sopotu, sopockiego MOPS, policji, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Caritas oraz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Jak podkreślali uczestnicy spotkania, niezwykle istotna jest wymiana informacji na temat osób bezdomnych, szczególnie tych, które przebywają w różnych altankach, piwnicach czy pustostanach i nie chcą skorzystać ze schroniska bądź noclegowni. Ważne jest stałe monitorowanie takich miejsc, rozmowa z osobami bezdomnymi i motywowanie ich do zmiany swojej sytuacji. Monitoring miejsc niemieszkalnych prowadzony jest przez pracowników socjalnych sopockiego MOPS wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej lub Policji przez cały rok, a w okresie zimowym służby intensyfikują swoje działania.

Miasto oferuje wiele form wsparcia i pomaga w wyjściu z bezdomności, zapewnia schronienie oraz ciepły posiłek. Niestety, z różnych powodów, często choroby alkoholowej lub zaburzeń psychicznych, osoby bezdomne nie chcą z nich skorzystać – mówi Alina Cysewska, z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Nikogo nie można zmusić do przyjęcia pomocy. Bez zgody danej osoby nie można jej też umieścić w placówce, dlatego pracownicy MOPS, szczególnie w czasie silnych mrozów, starają się przekonywać bezdomnych, by jednak skorzystali ze schronienia w placówce – podkreśla dyrektor Cysewska.

– Konsekwentnie od kilku lat dążymy do tego, aby nie umieszczać w placówkach dla osób bezdomnych matek z dziećmi. Pomagamy im w wynajęciu mieszkania oraz wspieramy w uzyskaniu samodzielności poprzez systematyczną pracę socjalną, wsparcie psychologiczne czy asystenta rodziny – dodaje Alina Cysewska.

W ramach treningu samodzielności osoby bezdomne objęte Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności (IPWzB) przebywają w mieszkaniach chronionych na terenie Sopotu. Tam prowadzona jest z nimi indywidualna praca socjalna, przy wsparciu asystenta osoby bezdomnej oraz koordynatora mieszkania. Ponadto pracownicy socjalni pomagają bezdomnym w otrzymaniu lokalu socjalnego z zasobów Gminy Miasta Sopotu.

Miasto Sopot współpracuje z pięcioma organizacjami pozarządowymi, którym zleca i finansuje zapewnienie noclegu, schronienia oraz wyżywienia osobom bezdomnym. Gdy temperatura odczuwalna spada poniżej -5 st. C, miasto we współpracy z Caritasem uruchamia Zimowy Punkt Interwencyjny, który znajduje się w siedzibie Caritasu przy al. Niepodległości 778. Osoby bezdomne mogą tam przebywać w godzinach wieczornych i nocnych (19.00-7.00) w ciepłym pomieszczeniu, przy gorącej herbacie. W sopockim Caritasie osoby bezdomne mogą również skorzystać z łaźni oraz otrzymać ciepły posiłek.

Sopockie służby, wraz z pracownikami socjalnymi MOPS, będą uczestniczyć w pomorskim liczeniu osób bezdomnych, które zaplanowane jest w całym województwie na 8 grudnia. Wiedza o liczbie osób bezdomnych na danym terenie oraz ich sytuacji pomaga w ustaleniu zakresu pomocy.

– Podczas tej akcji będziemy również informować o różnych dostępnych formach wsparcia oraz zachęcać osoby przebywające w miejscach niemieszkalnych do skorzystania ze schronienia, szczególnie w okresie nasilonych mrozów – mówi Maciej Azarewicz, starszy specjalista pracy socjalnej, koordynator Sekcji ds. Osób Bezdomnych sopockiego MOPS. – Będziemy rozdawali ulotki z adresami miejsc, gdzie osoby bezdomne mogą uzyskać wsparcie oraz specjalnie przygotowaną ulotkę, która uczy, jak uniknąć odmrożeń, jak się chronić i jak sobie radzić z mało groźnymi przypadkami odmrożenia nie wymagającymi jeszcze interwencji lekarskiej. Na odmrożenia kończyn jesteśmy narażeni niekoniecznie przy wielkich mrozach, niebezpieczny może okazać się np. silny chłodny wiatr i duża wilgotność powietrza – dodaje Maciej Azarewicz.

Wsparciem osób bezdomnych zajmuje się Sekcja ds. Osób Bezdomnych w Dziale Pracy Socjalnej MOPS Sopot, al. Niepodległości 759 a, tel. 58 551 40 54, godziny przyjęć: poniedziałek 13.00-15.00, wtorek-piątek 8.00-10.00.

Bezpłatny całodobowy telefon interwencyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 987

 

 

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...