Sesja Rady Miasta Sopotu – podjęte uchwały

Obrady Rady Miasta w Sopocie
Fot. Fotobank.PL/UMS

Tematami XXXIV sesji Rady Miasta Sopotu, która odbyła się 6 listopada, były m.in. inicjatywa budowy pomnika prof. Bartoszewskiego, zmiany w budżecie miasta czy dotacje na prace konserwatorskie.

Inicjatywa budowy pomnika prof. Władysława Bartoszewskiego w Sopocie

Sesja Rady Miasta Sopotu rozpoczęła się złożeniem na ręce przewodniczącego Rady Wieczesława Augustyniaka wniosku o budowę w Sopocie pomnika prof. Władysława Bartoszewskiego.

Wniosek, razem z ponad 3 tys. podpisów poparcia złożyli członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, mecenas Jacek Taylor, Krzysztof Kolarz oraz Grzegorz Kuleta.

– Prof. Władysław Bartoszewski, Honorowy Obywatel Sopotu, przez ponad 20 lat co roku spędzał dwa tygodnie wiosennych wakacji w naszym mieście – mówił mecenas Jacek Taylor. – Był człowiekiem wyjątkowym, bez niego nie byłoby możliwe polsko-niemieckie pojednanie. Chcemy, aby symbolicznie z nami pozostał, stąd inicjatywa budowy pomnika w Sopocie.

Pomnik miałby stanąć w okolicach sopockiego dworca PKP.

– Chcemy, aby kształt pomnika był efektem konkursu – deklarował Krzysztof Kolarz. – Środki na jego budowę będą pochodzić ze zbiórki publicznej. Już mamy na koncie kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Wniosek komitetu zostanie teraz skierowany do Komisji ds. pomników, w której skład wchodzą urzędnicy, przedstawiciele Rady Miasta oraz organizacji pozarządowych. Jeśli opinia komisji będzie pozytywna, wniosek zostanie poddany pod głosowanie na Radzie Miasta Sopotu.

Zmiany w budżecie – więcej na pogotowie i remont Al. Niepodległości

Radni przegłosowali zmiany w budżecie Sopotu, m.in. zwiększenie dochodów w dziale Transport. Wiąże się to z pozyskaniem przez miasto środków zewnętrznych – 250 tys. 400 zł z Ministerstwa Finansów  na remont Al. Niepodległości.

Radni zadecydowali także o przesunięciu środków budżetowych dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, z przeznaczeniem na: zakup noszy do karetki (40 tys. zł), modernizację wiaty dla motocykla ratunkowego (10 tys. zł), naprawę karetki pogotowia (47 tys. zł) oraz szkolenie ratowników – kierowców motocykla (3 tys. zł)

Wsparcie dla klubu Ogniwo Sopot

Rada Miasta Sopotu wyraziła zgodę na wydzierżawienie na 30 lat przez Miejski Klub Sportowy Ogniwo nieruchomości przy ul. Jana z Kolna, na której znajduje się stadion im. Edwarda Hodury.

Kontynuując modernizację tego terenu (miasto w ramach projektu unijnego wyremontowało stadion z nową nawierzchnią, oświetleniem i zapleczem) klub planuje budowę obiektu hotelowego z około 50 pokojami. 30-letni okres dzierżawy pozwoli znaleźć potencjalnego inwestora, a jednocześnie miasto pozostaje właścicielem terenu i ma wpływ na utrzymanie funkcji sportowej obiektu.

Nowy zarządca kortów miejskich

Rada Miasta Sopotu przekazała także w dzierżawę na okres 10 lat, z przeznaczeniem wyłącznie na cele sportowe – teren kortów miejskich przy ul. Haffnera 80-84 stowarzyszeniu Sopot Tenis Klub. Umożliwi to promowanie tenisa, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Na terenach dzierżawionych przez STK trenują m.in. dzieci ze szkół podstawowych nr 7 oraz nr 1.

Teren na cele uzdrowiskowe

Radni wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki położonej przy ul. Bitwy pod Płowcami 53 (przed hotelem Marriot Resort & SPA). Nieruchomość ta przeznaczone jest w miejscowym planie zagospodarowani przestrzennego na funkcje usługowe z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Potencjalna inwestycja przyczyni się do rozszerzenia oferty uzdrowiskowej Sopotu. 

200 tys. zł na prace konserwatorskie

Na nawet 80-procentowe dofinansowanie mogą liczyć w Sopocie właściciele mieszkań i wspólnoty mieszkaniowe. Chodzi o budynki wpisane do Rejestru Zabytków oraz do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Sopotu. Miasto dofinansowuje prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w budynkach położonych w strefie ochrony konserwatorskiej. Uchwałę w sprawie przyznania dotacji, w ramach II naboru, podjęli radni Sopotu. Na sesji Rada Miasta uchwaliła udzielenie dotacji właścicielom (wspólnotom mieszkaniowym) 10 budynków. Dotacje celowe pokryją od 25 do nawet 80 proc. kosztów prac remontowych czy konserwatorskich. Maksymalna kwota dofinansowania wyniosła w tym przypadku 65 502,36 zł (przy ogólnym koszcie inwestycji wynoszącym 81 877,95 zł). Łączna suma dotacji sięga niemal 200 tys. zł.

Podatki lokalne

Sopoccy radni podjęli kilka uchwał dotyczących nowych stawek podatków lokalnych.

Bez zmian pozostaje opłata za psa (66 zł rocznie, zwolnienie m.in. dla psów ze schroniska) oraz opłaty targowe.

Opłata uzdrowiskowa została podniesione do kwoty 4,30 zł za dobę pobytu (było 4,20). Aktualnie w Sopocie jest zinwentaryzowanych 590 obiektów  (hotele, pensjonaty, apartamenty) zobowiązanych do poboru opłaty uzdrowiskowej. Przychody do budżetu miasta z tego tytułu prognozowane w 2018 roku to 2 mln 400 tys. zł. Warto zaznaczyć, że drugie tyle miasto otrzymuje z budżetu państwa. Są to środki przeznaczone na utrzymanie i modernizację infrastruktury uzdrowiskowej.

Podatki od nieruchomości oraz podatki od środków transportu zostały podwyższone o wskaźnik inflacji, czyli o ok. 1,9 proc.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...