Nowe nasadzenia i bezpieczny mur oporowy

Skarpa Sopocka
Fot. Fotobank.PL/UMS

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że w listopadzie 2017 r. rozpoczną się prace budowlano-remontowe związane z zagospodarowaniem Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Inwestycja będzie realizowana z udziałem środków unijnych w ramach projektu pod nazwą: „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w uzdrowiskach województwa pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji powstaną mury oporowe wzdłuż ulicy Sobieskiego, których funkcją jest podtrzymanie skarpy. Ponadto wyremontowane zostaną schody terenowe prowadzące do Urzędu Miasta oraz renowację przejdzie muszla (grota) ceglano-betonowa znajdująca się w sąsiedztwie schodów. Prace obejmą również odtworzenie nawierzchni chodnika wzdłuż remontowanego muru oporowego, uporządkowanie zieleni na skarpie, czyli niezbędne wycinki oraz nasadzenia zamienne.

Wykonawcą robót będzie konsorcjum firm: WMW Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz S.j. z Parszczyc (lider konsorcjum) oraz Polska Grupa Hydrotechniczna Sp. z o. o. z Gdańska (partner konsorcjum).

Wartość robót budowlanych wynosi 3 271 427,04 zł brutto. Termin realizacji umowy do 30 czerwca 2018 r.

W czasie prowadzonych robót prosimy mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności w bezpośrednim sąsiedztwie budowy. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Część prac powinna zacząć się już w czwartek, 9 listopada.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...