MOPS pomoże ogrzać mieszkanie

Termometr mieszkaniowy
Fot. Pixabay

Zbliżająca się zima jest czasem szczególnie ciężkim dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ze względu na konieczność ogrzewania mieszkań. Osobom potrzebującym pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, jak co roku, zapewnia wsparcie na dogrzanie mieszkania w sezonie grzewczym 2017/2018.

Na podstawie Uchwały Rady Miasta, w Sopocie od wielu lat obowiązuje podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku na zakup opału oraz ogrzanie mieszkania. Dzięki temu więcej osób, szczególnie starszych oraz rodzin wielodzietnych, może skorzystać z pomocy. Wsparcie mogą otrzymać rodziny, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 668,20 zł netto oraz osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza 951 zł netto, co stanowi 150 proc. kryterium obowiązującego w pomocy społecznej.

Takie samo podwyższone kryterium obowiązuje przy wsparciu na zakup leków. Natomiast samotni seniorzy (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat) mogą otrzymać dofinasowanie do zakupu leków, jeśli ich dochód nie przekracza 200 proc. kryterium, czyli 1268 zł.

Decyzja o przyznaniu wsparcia wydawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i załączeniu niezbędnych dokumentów. Wnioski o pomoc można składać w Dziale Pracy Socjalnej MOPS Sopot, przy al. Niepodległości 759 a, poniedziałek w godz. 13.00-15.00, wtorek-piątek w godz. 8.00-10.00.

 

Apelujemy do mieszkańców Sopotu o szczególną wrażliwość na osoby bezdomne, starsze, niepełnosprawne, samotne i wymagające wsparcia. Zajrzyjmy czasem do sąsiada i sprawdźmy, czy nie potrzebuje naszej pomocy.

Wszelkie niepokojące sygnały można kierować do służb miejskich: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, Policji lub Straży Miejskiej. Można również zadzwonić na numer alarmowy 112.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...