Przetarg na prowadzenie w Sopocie apteki całodobowej

Wnętrze starej apteki
Fot. Pixabay

Prezydent Sopotu ogłosił przetarg na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na aptekę całodobową. Miasto zaproponowało preferencyjne stawki czynszu: 1 zł za m kw. plus podatek Vat. Lokal mieści się przy ul. 3 Maja 5/7 – Bitwy pod Płowcami 1, czyli w centrum miasta, w niewielkiej odległości od przychodni i pogotowia.

Mieszkańcy Sopotu od 1 listopada tego roku pozbawieni są możliwości zakupu leków po godz. 22.00. Ostatnia pracująca w trybie 24-godzinnym apteka zrezygnowała z dyżurów nocnych. Przedstawiciele urzędu prowadzili rozmowy zarówno ze środowiskiem aptekarskim w mieście, jak i izbą branżową, ale rozmowy te nie przyniosły zadawalających – szczególnie mieszkańców – efektów.

Stąd też decyzja o wynajęciu lokalu miasta, na bardzo preferencyjnych warunkach, z przeznaczeniem na aptekę całodobową.

Nowy najemca musi wziąć na siebie konieczność uzyskania zgody Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na otwarcie w Sopocie kolejnej apteki.

Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieoznaczony. Oprócz czynszu, najemca opłacać będzie na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych również podatek od nieruchomości. Powierzchnia lokalu  wynosi 219,20 m kw.

Pisemną ofertę na najem lokalu użytkowego może złożyć:

  • farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 4 i art. 4b ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;
  • spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa powyżej.

Apteka musi być czynna całodobowo. Apteka ogólnodostępna może  być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia na  prowadzenie apteki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne.

W sytuacji, gdy najemca wymaganego zezwolenia nie uzyska w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy najmu, stanowić to będzie podstawę do rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

Oferty można składać do 5 stycznia 2018 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. 3 Maja 5/7/Bitwy pod Płowcami 1 w Sopocie” w Kancelarii Ogólnej UMS, pok. 16.
Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa 8 stycznia 2018 r. o godz. 12.00, w pok. 78 Urzędu Miasta (część jawna przetargu).
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...