Dom dla niepełnosprawnych – przesadzamy drzewa

Przesadzanie drzew w parku Herbstów
Fot. materiały UMS

W ubiegłym roku został podpisany akt notarialny, na mocy którego Gmina Miasta Sopotu przekazała fundacji Nasz Przyjazny Dom działkę w sąsiedztwie dawnego parku Herbstów i urzędu. Ma tam powstać ośrodek dla niepełnosprawnych. Zakończyły się już prace projektowe, wydane zostało prawomocne pozwolenie na budowę. Już nic nie stoi na przeszkodzie, by rozpocząć prace.

Kolejnym etapem prac poprzedzającym rozpoczęcie budowy jest przygotowanie terenu. W tym celu od 23 stycznia trwa przesadzanie drzew. Drzewa – 10 sztuk, m.in.: lipy, brzozy, buk, klon, dąb, jabłonie i śliwy, oraz 8 krzewów (m.in. jaśminowiec, 2 cyprysiki, tamaryszek, cis) przesadzane są w okolicy inwestycji. Całe zadanie prócz przesadzenia drzew obejmuje również ich 3-letnią pielęgnację. Koszt całości to ok. 60 tys. zł.

Planowana nieruchomość zlokalizowana będzie w sąsiedztwie parku należącego do Herbstów. W ośrodku będzie 20 pokoi. Zamierzeniem Fundacji Nasz Przyjazny Dom jest stworzenie na terenie Sopotu domu, w którym dożywotnie schronienie znajdą dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

– Chcemy w ośrodku stworzyć warunki do wszechstronnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, której nadrzędnym celem byłoby czuwanie nad kondycją fizyczną podopiecznych oraz włączanie ich w normalne życie społeczne – podkreśla Renata Birtus z fundacji Nasz Przyjazny Dom. – Rehabilitacja powinna przebiegać w czterech płaszczyznach: fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej. Wymienione dziedziny działalności rehabilitacyjnej muszą przebiegać integralnie, wzajemnie się wspierać i uzupełniać.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...