Remonty dróg w Sopocie

ostrzegawcze znaki drogowe - zwężenia jezdni na remontowanym odcinku, oraz prowadzenia prac remontowych
UMS/Fotobank.PL

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że w terminie od 31.01.2018 r. do 06.02.2018 r. planowane są następujące prace powodujące utrudnienia w ruchu drogowym:

1)     Kontynuowane będą prace związane z przebudową układu drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w ciągu ulicy Haffnera. W związku z pracami wprowadzono następującą organizację ruchu :

- na odcinku ulicy Haffnera od ulicy Powstańców Warszawy do ulicy Sępiej jezdnia została zawężona do jednego pasa ruchu i wprowadzony został ruch wahadłowy sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Objazd do Al. Niepodległości przez ul. Sępią oraz Zamkową Górę.

- na odcinku ulicy Haffnera od Al. Niepodległości do ul. Sępiej wprowadzono jeden kierunek ruchu w stronę ul. Goyki.

Dodatkowo zmieniony (odwrócony) został ruch na jednokierunkowym odcinku ulicy Goyki tj. pomiędzy Al. Niepodległości a ul. Obrońców Westerplatte, umożliwiając tym samym wyjazd tą ulicą na Al. Niepodległości.

2)     Od dnia 31 stycznia prowadzone będą szpalerowe cięcia drzew w ciągu ulicy Kopernika. Prace wymagają całkowitego zajęcia jezdni omawianej ulicy.

3)     Dnia 31 stycznia prowadzone będą prace polegające na cząstkowej naprawie jezdni ulicy Malczewskiego przed skrzyżowaniem z Al. Niepodległości. W wyniku prac zajęty zostanie pas jezdni w kierunku Al. Niepodległości.

4)     Do 1 lutego prowadzone będą prace odtworzeniowe jezdni ul. 1 Maja po budowie przyłącza sieci ciepłowniczej. Wprowadzone zostało całkowite zamknięcie ww. ulicy, objazd ul. Moniuszki.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...