70 rodzin otrzyma mieszkania w Sopocie

Budynek komunalny przy ul. Świemirowskiej 11
Budynek komunalny przy ul. Świemirowskiej 11. Fot. Fotobank.PL/UMS

Kolejne rodziny otrzymają mieszkania komunalne w Sopocie, w budynkach przy ul. Świemirowskiej 2-4, 11, 15, 17, ul. Malczewskiego 29 oraz ul. 3 Maja 18 A. Koszt budowy nowych mieszkań (ul. Świemirowska 2-4 oraz ul. Malczewskiego 29) to 16,3 mln zł. Pozostałe lokale to zasób odzyskany, także w nowych budynkach komunalnych.

Mieszkania 1-, 2- i 3-pokojowe otrzymają: 1 rodzina 5-osobowa, 6 rodzin 2-osobowych (w tym jedna z osobą niepełnosprawną), 61 rodzin 3-4-osobowych. Dwa mieszkania otrzymają także osoby z niepełnosprawnością. W sumie nowe lokale otrzyma 70 rodzin.

– Bardzo cieszy nas szczególnie 6 rodzin, sopocian, którzy do naszego miasta wracają. To potwierdzenie, że w Sopocie dobrze się żyje, pracuje, odpoczywa. To dobry sygnał, że nasi mieszkańcy do Sopotu wracają, że wracają z rodzinami – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

W Sopocie o nowe mieszkania komunalne mogą ubiegać się nie tylko obecni mieszkańcy, ale także osoby, które udokumentują nieprzerwany, co najmniej pięcioletni okres zamieszkania na terenie Gminy Miasta Sopotu w okresie ostatnich dziesięciu lat, ale na dzień składania wniosku nie zamieszkują na terenie Sopotu. Za udokumentowanie uznaje się przedstawienie poświadczenia zameldowania lub uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Sopocie, przez okres wskazany powyżej.

– Aby lepiej odpowiedzieć na potrzeby rodzin poszukujących mieszkań, Komisja ds. nowych mieszkań komunalnych, na podstawie zapisów w uchwale Rady Miasta Sopotu, obniżyła o 20 proc. próg dochodowy uprawniający do otrzymania  lokalu – dodaje wiceprezydent Skwierawski. – Dzięki temu nowe mieszkania otrzymały dodatkowo cztery rodziny 4-osobowe i osiem rodzin 3-osobowych.  

W trakcie naboru miasto otrzymało 182 wnioski. Po weryfikacji kryteria spełniło 108 rodzin (w przypadku rodzin 1-2-osobowych mieszkanie otrzymają ci, którzy otrzymali największą liczbę punktów). Należy zaznaczyć, że na liście znalazło się 5 rodzin 2-osobowych, które otrzymały identyczną liczbę punktów. Wśród nich wylosowane zostaną 3 mieszkania jednopokojowe.

W nowych budynkach do zasiedlenia pozostanie 10 nowych mieszkań 2-pokojowych, przeznaczonych dla rodzin minimum 3-osobowych. Nabór na te lokale zostanie ogłoszony w najbliższych miesiącach.

Sopocki Program Budownictwa Komunalnego

Miasto Sopot od 14 lat buduje mieszkania komunalne. W tym czasie, za kwotę prawie 43 mln złotych miasto wybudowało dla sopockich rodzin 240 mieszkań.   

  • 2004 ul. Malczewskiego 5 B, 39 mieszkań
  • 2009 Al. Niepodległości, 59 mieszkań ul. Zacisze, 16 mieszkań
  • 2014 ul. Rzemieślnicza, 10 mieszkań Al. Niepodległości, 24 mieszkania
  • Inwestycje przy wsparciu finansowym z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach  Funduszu Dopłat.
  • 2015 ul. 3 Maja 18 a, 16 mieszkań
  • 2018 ul. Malczewskiego 29, 60 mieszkań ul. Świemirowska, 16 mieszkań

Miasto będzie kontynuować program budownictwa komunalnego.

– Pozyskaliśmy niemal 3 mln zł z BGK (Bank Fundusz dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego) na budowę kolejnych mieszkań komunalnych – dodaje wiceprezydent Marcin Skwierawski. – Planujemy budowę 47 mieszkań oraz gniazda dla Domu Dziecka przy ul. Świemirowskiej. Prace budowlane chcemy rozpocząć jeszcze w tym roku.

 

Zobacz:

Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy o najem nowych lokali mieszkalnych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...