Sesja Rady Miasta Sopotu – podsumowanie obrad

Prezydent Jacek Karnowski, Wieczesław Augustyniak, przewodniczący Rady Miasta oraz wiceprezydent Joanna Cichocka-Gula wręczają Krzysztofowi Krzemińskiemu nagrodę za najlepszą pracę dyplomową o tematyce sopockiej.
Na sesji uhonorowani zostali także autorzy najlepszych prac dyplomowych o tematyce sopockiej. Nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu odebrał Krzysztof Krzemiński (na zdj. z prezydentem Jackiem Karnowskim, Wieczesławem Augustyniakiem, przewodniczącym rady Miasta oraz wiceprezydent Joanną Cichocką-Gulą). Fot. Fotobank.PL/UMS

Podczas XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Sopotu, która odbyła się 19 lutego, radni przyjęli wiele różnorodnych uchwał.

Sopocki Budżet Obywatelski – edycja 2018
Radni przyjęli uchwałę w sprawie konsultacji z mieszkańcami w kolejnej edycji Sopockiego Budżetu Obywatelskiego.

Sopocki Budżet Obywatelski realizowany jest w Sopocie już 8. rok z rzędu i wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Projekty zgłaszane przez sopocian są coraz ciekawsze, a propozycje mieszkańców coraz częściej dotyczą kreowania przestrzeni wspólnej, dzięki czemu nasze miasto staje się jeszcze piękniejsze i bardziej przyjazne. Od początku staramy się, aby w Sopocki Budżet Obywatelski zaangażowana była jak największa liczba mieszkańców. Korzystamy z różnorodnych kanałów informacji: w ubiegłym roku powstała nowa strona internetowa Sopockiego Budżetu Obywatelskiego, zarówno formularze do składania wniosków, jak i karty do głosowania wysyłane są do każdej skrzynki pocztowej w Sopocie, a dzięki trójmiejskiemu porozumieniu plakaty o budżecie umieszczane są w komunikacji miejskiej naszych sąsiadów, na liniach obsługujących Sopot. Podczas składania wniosków i głosowania odbywa się wiele spotkań z mieszkańcami. W ubiegłym roku podczas głosowania na terenie całego miasta ustawialiśmy mobilne punkty budżetu, dzięki czemu uzyskano wysoką frekwencję – 15,3 proc. uprawnionych do głosowania.

Każdego roku staramy się udoskonalać Sopocki Budżet Obywatelski, zarówno na etapie składania wniosków (konsultacje z urzędnikami z określonych obszarów), jak i realizacji wybranych już projektów. W tym roku, w celu realizacji jednego z największych zadań wskazanych przez mieszkańców w BO (zieleń na Placu Przyjaciół Sopotu), zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu procesu projektowania partycypacyjnego, aby przygotowany projekt odzwierciedlał oczekiwania większości sopocian.

Do tej pory w ramach Sopockiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowaliśmy 149 inwestycji za ponad 28 mln zł.

Podwyżki w oświacie
Radni przychylili się do wniosku Prezydenta Miasta Sopotu w sprawie podwyżek dla najmniej zarabiających pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w sopockich jednostkach oświatowych. Dla osób, które dotychczas osiągały wynagrodzenie do 2500 zł brutto miesięcznie, podwyżka wyniosła 200 zł brutto na etat. Dla pracowników, którzy otrzymywali  pensję powyżej 2500 zł brutto, wynagrodzenie zostało zwiększone o 150 zł brutto na etat. Powyższe zmiany obowiązują z wyrównaniem od 1 stycznia br. Na ten cel zaplanowano w budżecie 280 tys. zł.

69 tys. zł sopoccy radni przeznaczyli na podwyżki dla pracowników Domu Dziecka. To kolejne regulacje płac dla osób najmniej zarabiających. W 2017 r. podwyżki otrzymali pracownicy MOPS oraz Zakładu Oczyszczania Miasta. 

Rada Seniorów Gminy Miasta Sopotu
Radni podjęli uchwałę o powołaniu w Sopocie Rady Seniorów.

– W Sopocie jest bardzo wielu seniorów i – co warte podkreślenia, wielu z nich to osoby bardzo aktywne i zaangażowane w sprawy miasta – mówi wiceprezydent Joanna Cichocka-Gula. – Wielokrotnie korzystamy z ich rad i opinii, a teraz przybierze to bardziej uporządkowaną formę.

Rada Seniorów będzie organem doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym. Kandydatów będą zgłaszać organizacje pozarządowe, działające na przez osób w wieku senioralnym oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Kandydatami mogą zostać osoby, które ukończyły 60 lat i mieszkają  na terenie Sopotu. Rada będzie liczyć od 9 do 15 członków, a jej kadencja będzie trwała 4 lata.

Większe dopłaty do wymiany pieca węglowego na ekologiczny
Radni przyjęli projekt uchwały Prezydenta Miasta Sopotu, zmieniający dopłatę, którą można otrzymać od Gminy za wymianę pieca opalanego węglem na ogrzewanie bardziej ekologiczne.

Dotychczasowa kwota dotacji dla własnościowych lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym wynosiła 2500 zł, bez względu na poniesione koszty i moc instalowanego pieca.

Aby zachęcić i ułatwić mieszkańcom ekologiczną inwestycję, prezydent zaproponował zwiększenie do 40 proc. kosztów całkowitych wymiany systemu grzewczego. Kwota ta jednak nie może być większa, niż 5000 zł.

Kolejni repatrianci zamieszkają w Sopocie
Radni zgodzili się, aby Sopot przyjął kolejne dwie rodziny repatriantów z Kazachstanu. Każda ze wskazanych rodzin ma dwójkę dzieci. Od miasta otrzymają mieszkania komunalne oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

W zeszłym roku do Sopotu przeprowadziło się z Kazachstanu 10 osób polskiego pochodzenia. W sumie od 1996 r. Sopot przyjął 30 osób polskiego pochodzenia z Kazachstanu, Gruzji, Białorusi i Ukrainy.

Sprzedaż działek w Gdańsku
Radni zgodzili się na przygotowanie do sprzedaży dwóch działek będących własnością Sopotu, a leżących na terenie Gdańska, w dzielnicy Łostowice. Są to tereny, które Sopot otrzymał w wyniku zamiany gruntów z Gdańskiem przy budowie ERGO ARENY.

Według zapisów gdańskich planów, tereny te są przeznaczone na funkcje mieszkaniowo-usługowe.

Poszerzenie funkcji uzdrowiskowej Sopotu
Radni uchwalili nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu nadmorskiego, z przeznaczeniem na baseny solankowe.

Podjęta uchwała dotyczy działki o powierzchni 1,1 ha zlokalizowanej w sąsiedztwie Sopockiego Klubu Żeglarskiego (obecnie znajduje się tam minigolf i parking SKŻ). Plan przewiduje tam funkcje sportowe, lecznictwo uzdrowiskowe, rekreację i wypoczynek oraz baseny solankowe i zieleń urządzoną.

– Baseny solankowe w Szpitalu Reumatologicznym czy w SKŻ przeżywają prawdziwe oblężenie – mówi prezydent Jacek Karnowski. – Solanka to nasz wielki skarb, zbyt mało jeszcze wykorzystywany w lecznictwie i fizjoterapii. Chcemy zwiększać ich dostępność. Efekty leczenia schorzeń skóry, narządów ruchu czy chorób układu oddechowego są imponujące.

Fragment ulicy i rondo z nowymi nazwami
Radni zadecydowali o nadaniu nowego imienia fragmentowi ul. 3 Maja, a także nadania nazwy rondu, na którym krzyżują się ulice Chopina i Kościuszki. Fragment ul. 3 Maja, stanowiący dojazd do Samorządowej SP nr 8 w Sopocie, będzie nosić imię Józefa Golca, zaś rondo otrzymało nazwę Polonii Sopockiej, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Józef Golec, zmarły w 2017 r. pedagog i działacz społeczny, zapisał się trwale w historii Sopotu i w pamięci wielu mieszkańców miasta. Jako pedagog i wychowawca kształtował charaktery kolejnych roczników młodych sopocian. Propagował i czynnie uprawiał turystykę, był esperantystą i twórcą exlibrisów. Dzięki jego staraniom sopocka „ósemka” stała się pierwszą szkołą w Polsce, w której szachy pojawiły się jako przedmiot nauczania, już w 1977 r. Przez wiele lat zawodowo i emocjonalnie związany z SP nr 8, był także autorem publikacji związanych z historią szkoły i miasta.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” powstało we Lwowie jeszcze pod zaborami. Jego członkowie nierzadko stawali się ofiarami represji ze strony władz, które – skądinąd słusznie – dopatrywały się w działalności towarzystwa próby konsolidacji polskiej myśli niepodległościowej. Celem było nie tylko propagowanie aktywności fizycznej, ale również, a może przede wszystkim, krzewienie patriotyzmu i kształtowanie postaw obywatelskich. Działalność „Sokoła” wpisała się szczególnie także w historię naszego miasta. Oddział sopocki „Sokoła” powstał w 1912 r., a organizacja szybko stała się enklawą polskości i symbolem patriotycznego zaangażowania w odzyskanie niepodległości.

Nauczyciele będą się doskonalić
Kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe, warsztaty, seminaria i szkolenia – między innymi takie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w 2018 r. wspierać będzie Miasto Sopot. Przeznaczy na ten cel 270 tys. zł.

Dyrektorzy sopockich placówek oświatowych zgodnie z rzeczywistymi potrzebami i z racjonalną polityką kadrową wspierać będą dalszy rozwój i kompetencje zawodowe nauczycieli, m.in. współfinansując kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe, warsztaty, seminaria i szkolenia.

Te formy kształcenia ukierunkowane będą w szczególności na tematykę i problematykę związaną z przygotowaniem nauczycieli do reformy programowej, rozwiązywaniem problemów wychowawczych, efektywnym zarządzaniem szkołą czy przedszkolem, a także rozwijaniem kompetencji z edukacji kulturalnej, prozdrowotnej i obywatelskiej.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...