Ankiety i kasetki na leki wśród sopockich seniorów

Strasza osoba trzyma kasetkę na leki
Fot. materiały prasowe MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie rozpoczął wśród osób objętych taką formą pomocy badanie jakości usług opiekuńczych. Ankieterzy odwiedzą wybraną wcześniej grupę sopockich seniorów, będą również przekazywali specjalne kasetki na leki oraz ulotki na temat różnych form wsparcia oferowanych seniorom przez miasto.

Celem badania jest ocena jakości usług świadczonych w ramach systemu pomocy społecznej, a także przyjrzenie się sytuacji życiowej usługobiorców, jak również ocena pracy opiekunek świadczących usługi oraz pracowników socjalnych.

– Ankietę będą przeprowadzali studenci kierunku praca socjalna na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, którzy odbywają praktyki zawodowe w sopockim MOPS – mówi Alina Cysewska, z-ca dyrektora MOPS Sopot. – Ankieterzy przekażą również seniorom specjalne kasetki na leki oraz ulotki na temat różnych form wsparcia oferowanych seniorom przez miasto, np. dofinasowania do zakupu leków, zapewnienia posiłku, w tym również dowozu posiłku do domu, wizyty psychologa w domu czy teleopieki (systemu przywoławczego, który zwiększa bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia), a także o rehabilitacji społecznej dla osób z niepełnosprawnościami. W sytuacji, kiedy seniorzy nie mogą już samodzielnie funkcjonować w swoich domach, czeka na nich miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie – dodaje dyrektor Cysewska.

– Kasetki z przegródkami na leki na cały tydzień, które otrzymają seniorzy, są bardzo dobrym pomysłem, szczególnie dla osób niesamodzielnych i samotnych – podkreśla Maria Filipkowska- Walczuk, lekarz rodzinny. – Opiekunka środowiskowa, która odwiedza seniora w domu, może przygotować zestaw leków na tydzień. Osoby starsze często borykają się z różnymi schorzeniami i zażywają bardzo dużo medykamentów, ważne jest, by leki przyjmować je regularnie i zgodnie ze wskazaniami lekarza – dodaje M. Filipkowska-Walczuk.

W Sopocie z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania korzysta średnio miesięcznie 250 osób. Z uwagi na specyfikę, m.in. podeszły wiek, niepełnosprawność, brak zaufania do osób obcych, pracownicy socjalni wytypowali grupę osób, wśród których zostanie przeprowadzone badanie. Z wyprzedzeniem przekazano informację na temat badania podmiotom świadczącym usługi w mieście oraz seniorom, u których ankieta zostanie przeprowadzona.

Usługi opiekuńcze w Sopocie świadczy ok. 100 opiekunek zatrudnionych w dwóch organizacjach pozarządowych. Organizacje wybierane są w drodze konkursu granowego. – Rekrutacją i naborem opiekunek zajmują się organizacje, które je zatrudniają – podkreśla Alina Cysewska. – Pracę swoich opiekunek koordynują i kontrolują organizacje, sopocki MOPS natomiast, z ramienia Miasta, kontroluje pracę organizacji i jakość usług świadczonych przez opiekunki.

Badanie jakości usług opiekuńczych zostanie przeprowadzone od 5 do 16 marca 2018 r. Zebrane wyniki zostaną zanalizowane, na przełomie maja i czerwca 2018 r. powstanie raport. W Sopocie badania takie prowadzone są od 2008 r.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...