Od słów do czynów – miasto usuwa bilbordy

Likwidacja bilbordu
Fot. Fotobank.PL/UMS

Zaczęliśmy od siebie. Od dziś z przestrzeni naszego miasta usuwane są bilbordy, których właścicielem i inwestorem jest miasto. Do końca dnia planowane jest usunięcie wszystkich sześciu wielkopowierzchniowych reklam.

Ma to związek z przygotowaną na najbliższą sesję Rady Miasta (26 marca) uchwałą krajobrazową. Zakończył się proces konsultacji społecznych z mieszkańcami. Projekt uzyskał wymagane prawem uzgodnienia instytucji, w tym Konserwatora Wojewódzkiego. Uchwała jest już gotowa do procedowania przez radnych Sopotu.

Celem opracowania uchwały reklamowej dla Sopotu jest ochrona walorów krajobrazowych miasta, uporządkowanie środowiska wizualnego w mieście i ustalenie zasad i warunków sytuowania: obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, w tym szyldów, ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane oraz sformułowanie czytelnej oferty dla przedsiębiorców i producentów reklam.

Priorytety sopockiej uchwały reklamowej to:

  • ochrona wartości historyczno-krajobrazowych miasta,
  • wypracowanie czytelnych zasad dla mieszkańców, przedsiębiorców i branży reklamowej,
  • ograniczenie rodzajów reklam, tylko do tych, które zostały wymienione w uchwale.

Praktycznie cały obszar miasta Sopotu objęty jest ochroną konserwatorską i od dawna skutecznie prowadzone są działania podnoszące estetykę przestrzeni publicznej i ograniczające bałagan reklamowy w mieście. Ale uchwała da skuteczniejsze narzędzie egzekwowania.

 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...