Wątpliwości sądu do zmian statutowych SKT w upadłości

Ręka tenisisty z rakietą
Fot. Fotobank.PL/UMS

Zmiany statutowe SKT w upadłości (nowy zarząd z prezesem Bartłomiejem Białaszczykiem i nowa siedziba) zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego budzą wątpliwości prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku. Podczas posiedzenia 19 marca Sąd postanowił o wystosowaniu do Sądu Najwyższego zapytania prawnego.

Wątpliwości Sądu budzi fakt zwołania walnego zebrania członków i wybór nowego zarządu z inicjatywy przedstawiciela SKT do prowadzenia spraw bieżących Elżbiety Jakubiak.

Sąd ma także wątpliwość, czy wybieg zastosowany przez SKT w upadłości ze zmianą siedziby z Sopotu na Siedlce oznacza automatycznie, że organem nadzorczym SKT przestaje być prezydent Sopotu, a zostaje prezydent Siedlec.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...