Sopoccy radni przyjęli uchwałę krajobrazową

Budynek z reklamami i po zdjęciu reklam
Fot. materiały UMS

Sopot od lat promuje estetyczną i uporządkowaną przestrzeń publiczną – miejscy radni już 20 lat temu uregulowali w prawie miejscowym zasady dotyczące szyldów i reklam umieszczanych na budynkach i ulicach, jednak nie było skutecznych narzędzi egzekucji tego. Przyjęta na sesji Rady Miasta 26 marca uchwała krajobrazowa daje nowe możliwości.

W Sopocie udało się w wielu przypadkach zlikwidować szpecące elewacje siatki reklamowe. Wciąż jest jednak wiele do zrobienia. Chcemy, aby zniknęły krzykliwe i brudne banery z płotów i ścian budynków.

Celem uchwały jest uporządkowanie środowiska wizualnego w mieście i ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, szyldów i ogrodzeń. W efekcie otrzymujemy harmonijną i estetyczną przestrzeń miejską.

Uchwała waloryzuje przestrzeń miejską pod kątem możliwości sytuowania reklam, zarówno w kontekście ochrony konserwatorskiej historycznych wartości przestrzenno-architektonicznych Sopotu, jak również przewiduje możliwość umieszczenia odpowiedniej oprawy wizualnej przy okazji miastotwórczych imprez związanych z wydarzeniami kulturalnymi, sportowymi, czy społecznymi. Stąd została w uchwale zdefiniowana tzw. reklama okolicznościowa, która sytuowana jest w przestrzeni na 2 tygodnie przed i 1 dzień po wydarzeniu. Reklamę okolicznościową na czas trwania kampanii wyborczej reguluje Kodeks Wyborczy, więc radni autopoprawką zrezygnowali z tego zapisu w uchwale.

Uchwała zakłada podział miasta na 12 obszarów (np. strefa mieszkaniowa, administracji i biznesu), 8 obszarów strukturalnych, obszar indywidualnej promocji (np. Opera Leśna, ERGO ARENA, molo) oraz 3 obszary przestrzeni układu komunikacyjnego.

Dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych innych niż szyldy, termin dostosowania do zasad i warunków określonych w uchwale ustala się na 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały. Dla szyldów na 24 miesiące, a dla istniejących, nielegalnych ogrodzeń, termin dostosowania ustala się na 4 lata.

W uchwale nie wskazano stawek za niezastosowanie się do jej przepisów, co oznacza, że obowiązywać będą stawki z Ustawy, a mianowicie kara za miesiąc ekspozycji nielegalnego banneru o pow. 1, 25 m kw. kosztować będzie 3300 zł, bilbordu o pow. 18 m kw. 7320 zł, a siatki wielkopowierzchniowej o pow. 72 m kw. 20 280 zł. Należy pamiętać, że przestrzeń publiczna to nasze wspólne dobro i nie może być więcej zgody na chaos wizualny powodujący dewastację krajobrazu miejskiego.

– Sopocka uchwała krajobrazowa jest doskonałym przykładem współpracy i kompromisu, ponieważ powstała w wyniku szerokich konsultacji społecznych – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Braliśmy pod uwagę interesy wielu środowisk, ale głównie chodziło o krajobraz, który w Sopocie jest tak piękny, że naszym obowiązkiem jest go chronić. Wspólnie z mieszkańcami odnowiliśmy blisko 400 zabytkowych kamienic, szkoda je zasłaniać krzykliwymi reklamami. 

 

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...