Zaczarowane ogrody, posesje i balkony

Kamienno-drewniana ławeczka stoi w ukwieconym ogrodzie
Fot. Fotobank.PL/UMS

Po raz 26. Urząd Miasta Sopotu zaprasza mieszkańców do udziału w Konkursie na najładniejszą posesję. Zgłoszenia mieszkańców chcących wziąć udział w konkursie przyjmowane są do 31 lipca.

Celem konkursu jest upiększenie kurortu, podniesienie jego walorów estetycznych, by było to zielone i przyjazne miasto. Wielobarwnie ukwiecone balkony, estetycznie zagospodarowane podwórza, odtworzone ogrodzenia, odnowione elewacje, to efekty pracy sopocian, które poprawiają wygląd nie tylko najbliższego otoczenia posesji, ale i całego naszego, zielonego miasta. 

– Popularność tego konkursu, który realizujemy już od tak wielu lat, pokazuje, jak bardzo zaangażowanych mamy mieszkańców i z jakim zapałem dbają o przydomowe ogrody, rabaty czy balkony – mówi Jacek Karnowski, prezydent miasta Sopotu. – Ich praca i fantazja w upiększaniu najbliższego otoczenia ma bezpośredni wpływ na wizerunek całego miasta. Każdego roku z ogromną przyjemnością odwiedzam posesje zgłoszone do konkursu i na każdym kroku jestem zaskoczony, jakie przepiękne przestrzenie potrafią wyczarować nasi mieszkańcy”.       

Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:

 • najładniejsza posesja
 • najładniejszy balkon

Podkategorie:

 • posesja indywidualna,
 • posesja Wspólnoty,
 • posesja należąca do instytucji.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija 31 lipca.

Nagrody:

W każdej kategorii przyznane zostaną I, II i III nagroda w następujących wysokościach:

a) posesje indywidualne:

I miejsce – 2000 zł
II miejsce – 1500 zł
III miejsce – 1000 zł

b) posesje pozostałe:

I miejsce – 3000 zł
II miejsce – 2500 zł
III miejsce – 2000 zł

c) balkony:

I miejsce – 250 zł
II miejsce – 200 zł
III miejsce – 150 zł

Przewiduje się możliwość przyznania do 10 wyróżnień w poszczególnych kategoriach w wysokości:

a) posesje indywidualne – 300 zł
b) posesje pozostałe – 800 zł
c) balkony – 100 zł

 

Zasady konkursu

1. Kryteria konkursu:

W trakcie oceny będą brane pod uwagę następujące elementy:

 • różnorodność nasadzeń gatunków,
 • harmonijne wkomponowanie się w otoczenie,
 • wykorzystanie gatunków wymagających przeprowadzenia zwiększonej ilości zabiegów pielęgnacyjnych,
 • prace remontowe małej architektury,
 • nawiązanie do tradycji dawnych sopockich ogrodów posesyjnych,
 • podejmowanie wspólnych zbiorowych działań na posesjach.

2. Uczestnicy:

Udział w konkursie mogą wziąć mieszkańcy Sopotu – indywidualnie lub jako wspólnoty mieszkaniowe oraz różne instytucje, w tym podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie Sopotu.

3. Zgłoszenia:

Deklaracja udziału w konkursie następuje poprzez dostarczenie zdjęcia zgłaszanej posesji lub balkonu. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką. Na podstawie przeglądu zdjęć komisja konkursowa dokona wstępnej oceny.

Zdjęcia wraz z informacją zawierającą: imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz dokładny adres oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można dostarczyć osobiście, pocztą zwykłą lub za pośrednictwem internetu na adres:

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta Sopotu
ul. Tadeusza Kościuszki 25/2
81-704 Sopot

adres mailowy: inzynieria@sopot.pl

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...