Unijne pieniądze na system ostrzegania przed zagrożeniami

Umowę podpisali: ze strony Urzędu Miasta Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu i Jan Pawłowski, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMS, a ze strony Digitex Wojciech Pancer, prezes Zarządu oraz wiceprezes Krzysztof Baranowski.
Umowę podpisali: ze strony Urzędu Miasta Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu i Jan Pawłowski, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMS, a ze strony Digitex Wojciech Pancer, prezes Zarządu oraz wiceprezes Krzysztof Baranowski. Fot. Fotobank.PL/UMS

Umowa miedzy Gminą Miasta Sopotu a firmą Digitex S. z o.o. na rozbudowę systemu informowania i ostrzegania o zagrożeniach naturalnych w szczególności powodziowych została podpisana 19 kwietnia w Urzędzie Miasta.

Przedmiotem projektu „Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu” jest zbudowanie nowoczesnego, jednolitego, w pełni cyfrowego systemu alarmowania, który umożliwi skuteczne powiadomienie o zagrożeniu jak największej liczby mieszkańców Gdańska i Sopotu.

W Sopocie planowana jest:

  • rozbudowa stacji pomiarowych monitorujących poziom wody na zbiornikach retencyjnych,
  • budowa stacji meteo do obserwacji warunków meteorologicznych,
  • budowa systemu informowania i ostrzegania o zagrożeniach,
  • rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania o zakup i instalację syren alarmowych z wyposażeniem,
  • rozbudowa istniejących syren elektroakustycznych do możliwości cyfrowego sterowania syrenami,
  • budowa stanowiska dyspozytorskiego,
  • konfiguracja systemu.

W ramach umowy wybrana w przetargu firmą Digitex m.in. przygotuje i opracuje projekt techniczny rozbudowy Systemu Informowania i Ostrzegania Ludności Miasta Sopotu SIOL MS oraz zainstaluje urządzenia wchodzące w skład tego systemu.

– Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom jest dla nas najważniejszym zadaniem. Z żywiołem nie wygramy, ale jeśli możemy zminimalizować jego niszczące skutki, warto podjąć wszelkie działania – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. 

Sieć pomiarowa stanów wód w Sopocie będzie zlokalizowana na wylotach ze zbiorników retencyjnych potoków: Kamiennego, Karlikowskiego i zbiornika retencyjnego dla zlewni kanalizacji deszczowej al. Niepodległości, ul. Armii Krajowej, ul. Kochanowskiego. Stacje pomiarowe opadów atmosferycznych usytuowane będą w zlewniach górnego i dolnego tarasu, potoków sopockich: Kamiennego (ul. Kolbergera, Haffnera) i Karlikowskiego (Dolina Reja, Karlikowo).

Budowa i uruchomienie hydrologiczno-meteorologicznej sieci pomiarowej pozwoli na wcześniejsze reagowanie służb w przypadku zarządzania kryzysowego podczas opadów o dużym natężeniu i występujące w związku z tym zalania terenów miejskich oraz przepełniania zbiorników retencyjnych. Zjawisko to obserwowane jest w ostatnich latach coraz częściej i związane jest z globalnym ociepleniem klimatu. W perspektywie budowa takiego systemu pozwoli na stworzenie układu zdalnego sterowania pracą zbiorników retencyjnych (z mechanizacją pracy urządzeń sterujących napełnianie i otwieranie odpływów).

Koszty realizacji projektu w Sopocie: ok. 170 700 zł, dofinansowanie 70 proc. (119 491,96 zł) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji: 2017/2018

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...