Sesja Rady Miasta Sopotu – podsumowanie obrad

Rada Miasta Sopotu podczas obrad
Fot. materiały UMS

XL zwyczajna sesja Rady Miasta Sopotu odbyła się 24 kwietnia.

Zmiany w budżecie miasta

W związku z faktem nieotrzymania z PFRON-u dofinansowania na przebudowę budynku Zespołu Szkół nr 1 na potrzeby ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego, radni zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 1 mln 300 tys. zł na inne cele:

  • 700 tys. zł – budowa wielofunkcyjnego boiska na osiedlu Mickiewicz przy Domu Pomocy Społecznej wg wariantu wybranego przez mieszkańców (boisko oraz strefa placu zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna i strefa gier),
  • 360 tys. zł na budowę placów zabaw w ramach Sopockiego Budżetu Obywatelskiego,
  • 200 tys. zł dla sopockiego Hipodromu w związku z organizacją prestiżowych zawodów CSIO 5* (uzupełnienie podłoża jeździeckiego na placu konkursowym i rozprężalni),
  • 100 tys. zł dla Zakładu Oczyszczania Miasta na zakup 5 rowerów elektrycznych trzykołowych z przestrzenią ładunkową oraz 2 samochodów elektrycznych dla ekip sprzątających ulice, chodniki i opróżniających kosze uliczne, 
  • 30 tys. zł dla Biblioteki Miejskiej na zatrudnienie specjalisty ds. zadań wydawniczych i promocji wydawnictw sopockich oraz wsparcia funkcjonującej w ramach biblioteki Pracowni Regionalnej,
  • 10 tys. zł na zakup materiałów dydaktycznych przez Straż Miejską do przeprowadzenia zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kolejni repatrianci zamieszkają w Sopocie
Radni zgodzili się, aby Sopot przyjął kolejną rodzinę repatriantów z Kazachstanu. Jest to czteroosobowa rodzina (rodzice i dwójka dzieci) z północno-wschodniego rejonu Kazachstanu. Od miasta otrzymają mieszkania komunalne oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Sopot od wielu lat jest konsekwentnie solidarny z potrzebującymi. W zeszłym roku do Sopotu przeprowadziło się 10 osób polskiego pochodzenia z Kazachstanu. W sumie, od 1996 r., Sopot przyjął 30 osób  polskiego pochodzenia z Kazachstanu, Gruzji, Białorusi i Ukrainy.

Sopockie kąpieliska
Radni podjęli uchwałę o organizacji kąpielisk na sopockich plażach:   

1) Kąpielisko Morskie Sopot Kamienny Potok – Koliba – o długości linii brzegowej 100 m, zlokalizowane między wejściami na plażę nr 4 a 6.
2) Kąpielisko Morskie Sopot – Hotel Sopot – Beach Club – o długości   linii brzegowej 100 m, zlokalizowane  50m od wejścia na plażę nr 10 w obu kierunkach wzdłuż linii brzegowej. 
3) Kąpielisko Morskie Sopot – Hotel Haffner – Esentra – o długości  linii brzegowej 100 m, zlokalizowane między wejściami  na plażę nr 13 a 16.
4) Kąpielisko Morskie Sopot – Park Północny I – o długości  linii brzegowej 100 m, zlokalizowane 50 m od wejścia na plażę nr 17 w obu kierunkach wzdłuż linii brzegowej.
5) Kąpielisko Morskie Sopot – Park Północny II – o długości linii brzegowej 100 m, zlokalizowane w odległości 65 m od wejścia na plażę nr 20 w kierunku wejścia nr 19 i 35 m w kierunku mola wzdłuż linii brzegu. 
6) Kąpielisko Morskie Sopot – K22 – o długości linii brzegowej 100 m, zlokalizowane w odległości 100 m od wejścia na plażę nr 22 w stronę mola.
7) Kąpielisko Morskie Sopot – Łazienki Południowe – o długości  linii brzegowej 100 m, zlokalizowane w odległości 50 m od mola (po stronie południowej) w kierunku wejścia na plażę nr 23.
8) Kąpielisko Morskie Sopot - EKO - Tropikalna Wyspa – o  długości  linii brzegowej 100m, zlokalizowane  50m od wejścia na plażę nr 26 w obu kierunkach wzdłuż linii brzegowej.
9) Kąpielisko Morskie Sopot – Plaża Rybaki – o długości  linii brzegowej 100 m, zlokalizowane 50 m od wejścia na plażę nr 29 w obu kierunkach wzdłuż linii brzegu.
10) Kąpielisko Morskie Sopot – 32A - 33 – o długości linii brzegowej 100 m, zlokalizowane 50 m od wejścia na plażę nr 33 w obu kierunkach wzdłuż linii brzegowej.

Na każdym z tych kąpielisk w sezonie letnim zapewniona będzie obecność ratowników WOPR.   

Większe dotacje na usunięcie azbestu
W Sopocie zinwentaryzowano blisko 4 tys. m kw. pokryć dachowych zawierających azbest. Dotychczasowa dotacja na realizację zadania związanego z usunięciem i unieszkodliwieniem materiałów budowlanych zawierających azbest wynosiła 50 proc. łącznej wartości poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 3 tys. zł. W celu zwiększenia motywacji właścicieli budynków, których dachy pokryte są materiałami azbestowymi, radni podjęli uchwałę zwiększającą dotację w zależności od powierzchni usuwanego azbestu:

a) powierzchnia do 200 m kw. – dotacja w wysokości 100 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 zł/m kw.,
b) powierzchnia powyżej 200 m kw. – dotacja w wysokości 100 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 30 zł/m kw.

Zaproponowane stawki za usunięcie 1 m kw. materiałów budowlanych zawierających azbest oszacowano na podstawie rozeznania rynku i cen proponowanych przez firmy, zajmujące się usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych.

Zwiększenie dotacji do 100 proc. kosztów kwalifikowanych pozytywnie wpłynie na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest obowiązującego dla Miasta Sopotu.

Darmowe przejazdy dla dzieci i młodzieży
Sopoccy radni podjęli uchwałę wprowadzającą darmowe przejazdy komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży w wieku 7-20 lat, mieszkających w Sopocie.

– Postulowaliśmy od początku, aby wprowadzać ulgi jednolite dla całej metropolii. Zaproponowane rozwiązanie udało się przyjąć w największej liczbie gmin – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. 

Warto dodać, że dzieci w wieku 4-7 lat są uprawnione do bezpłatnych przejazdów niezależnie od miejsca zamieszkania.

Prezydent Miasta Sopotu wystąpił do wszystkich pozostałych włodarzy samorządów wchodzących w skład Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w sprawie ujednolicenia zasad tzw. ulgi uczniowskiej oraz wzajemnego honorowania ulgi na liniach międzygminnych. Prezydent wystąpił również do prezydentów Gdańska i Gdyni, które to miasta – na podstawie porozumień międzygminnych – są organizatorami transportu na terenie Sopotu, o wprowadzenie honorowania powyższej ulgi na całej długości linii międzygminnych przechodzących przez obszar Sopotu.

Szacowany koszt wprowadzenia ulgi to około 345 tys. zł.

Dotacje konserwatorskie
Ponad 305 tys. zł radni przeznaczyli w ramach dotacji  na prace  konserwatorskie, restauratorskie dla 2 budynków mieszkalnych wpisanych do rejestru zabytków oraz 3 budynków znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Sopotu. W tym roku będzie jeszcze drugi nabór wniosków.  

Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu
Sopoccy radni zadecydowali o ograniczeniu nocnej  sprzedaży alkoholu na terenie miasta w sklepach w godzinach od 2.00 do 6.00.

– Poprzez Związek Miast Polskich postulowaliśmy przekazanie gminom kompetencji w zakresie regulacji  godzin sprzedaży alkoholu – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Ustawa przyjęta przez parlament dała nam takie możliwości.  Z naszych obserwacji wynikało, że sklepy całodobowe były niestety źródłem tańszego i łatwiej dostępnego alkoholu dla osób młodych i często nietrzeźwych.   

Sopoccy radni przyjęli uchwałę zakazującą nocnej sprzedaży alkoholu w godzinach od 2.00 do 6.00.  Uchwała jest kompromisem wypracowanym podczas konsultacji i spotkań przeprowadzonych przez Radę Miasta Sopotu z przedsiębiorcami, Miejskim Komendantem Policji w Sopocie, Komendantem Straży Miejskiej w Sopocie oraz Przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rok 2015 – wszczęto 5 postępowań o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 4 punkty zrezygnowały, 1 umorzenie.  
Rok 2016 – wszczęto 4 postępowania – 1 utrzymane w mocy, 2 rezygnacje, 1 umorzenie.
Rok 2017 – wszczęto 7 postępowań – 6 utrzymano w mocy, 1 rezygnacja.

Po zakończeniu sesji Marcin Stefański, przewodniczący komisji bezpieczeństwa, przestrzegania prawa i statutu miasta Rady Miasta Sopotu, był gospodarzem spotkania z gastronomikami. Podsumowano roczne funkcjonowanie Sopockiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa, który w marcu minionego roku, wspólnie wypracowali przedsiębiorcy, radni i przedstawiciele służb. Zebrani gastronomicy podpisali na kolejny rok deklarację, na mocy której m.in. wstęp do sopockich klubów mają osoby, które ukończyły 21. rok życia (lub są studentami), kluby zapewniają ochronę również przed wejściem, zaś obsługa lokali i ich ochrona przechodzą obowiązkowe szkolenia.

Najbliższe szkolenie dla obsługi urząd organizuje 18 maja. Podczas szkolenia profesjonalny trener – psycholog będzie uczył, jak obsługiwać trudnych klientów, jak zachować asertywność w kontakcie z klientem, którego już nie należy obsługiwać. Policja ze swej strony zadeklarowała organizację szkolenia dla pracowników ochrony klubów, które również miałoby się odbyć w maju.

Urzędnicy zaproponowali kontynuacje na nowych zasadach konkursu na Bezpieczny lokal. Wspólnie ustalone zostaną kryteria, na podstawie których lokale będą ocenianie.

Zarówno przewodniczący komisji, jak i prezydent miasta, komendanci Policji i Straży Miejskiej, jednogłośnie podkreślali, że przyjęty w minionym roku program, w zdecydowany sposób przyczynił się do poprawy poziomu bezpieczeństwa, czego odzwierciedleniem są statystyki. Wspólnie podziękowali przedsiębiorcom za ich pracę i zaangażowanie. 

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...