Broadway z nagrodą „Pomorskie dla Seniora”!

Regały z książkami w filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie
Fot. Renata Kobierska

W kategorii Samorząd przyjazny seniorom – miejsce ulubione przez seniorów wśród 12 laureatów znalazł się Dom Sąsiedzki Broadway działający w filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie.

Celem konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora” było wyróżnienie Seniora i Samorządu podejmującego wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w województwie pomorskim. Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, Samorząd przyjazny seniorom – miejsce ulubione przez seniorów.

Podczas posiedzenia 14 maja 2018 r. Kapituła Konkursu uhonorowała 14 laureatów w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior oraz 12 laureatów w kategorii Samorząd przyjazny seniorom – miejsce ulubione przez seniorów.

W Domu Sąsiedzkim Broadway seniorzy mogą skorzystać z dostosowanych do ich potrzeb i możliwości różnorodnych zajęć, np. treningów pamięci i koncentracji, warsztatów plastycznych, zajęć tanecznych, spotkań z dietetykiem czy zajęć gimnastycznych Zdrowy kręgosłup.

Sopockie Domy Sąsiedzkie

To program, w którym mieszkańcy Sopotu mają możliwość bezpłatnego uczestniczenia w różnorodnych zajęciach. Program ten oferuje szeroki wachlarz zajęć/spotkań/warsztatów dla różnych grup wiekowych. Ideą powstania Sopockich Domów Sąsiedzkich było wykreowanie miejsc spotkań i wzajemnych inspiracji dla mieszkańców miasta. Domy Sąsiedzkie zlokalizowane są w lokalach już istniejących, które wykorzystują zasoby własne, zewnętrzne oraz zasoby społeczności lokalnej do stworzenia oferty różnorodnych zajęć.

Oferta Domów Sąsiedzkich jest bardzo bogata, często podzielona na programy dedykowane poszczególnym grupom wiekowym, np. dzieciom czy seniorom. Działalność Domów Sąsiedzkich ma m.in. przyczyniać się do integracji międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej. Aktualnie działają 4 filie Sopockich Domów Sąsiedzkich:

  • Dom Sąsiedzki Centrum z filią w Dworku Sierakowskich,
  • Dom Sąsiedzki Centrum z filią w Spółdzielni Socjalnej Dwie Zmiany,
  • Dom Sąsiedzki Koc i Książka w filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie,
  • Dom Sąsiedzki Broadway w filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie.

 

Za: Regiolany Ośrodek Pomocy Społecznej

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...