Sopot ma Radę Seniorów

Członkowie sopockieju Rady Seniorów siedzą przy stole podczaas obrad
Fot. materiały UMS

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Gminy Miasta Sopotu za nami. 19 czerwca w sali obrad Urzędu Miasta spotkało się 14-osobowe grono, którego głównym zadaniem jest działanie na rzecz seniorów poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz samorządowych.

Rada Seniorów została powołana uchwałą Rady Miasta . W jej skład weszli przedstawiciele zgłoszeni przez organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób w wieku senioralnym i Uniwersytety Trzeciego Wieku. Jest organem doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym.

Podczas pierwszego posiedzenia prezydent miasta wręczył członkom Rady akty powołania, złożył gratulacje i życzenia owocnych obrad. W trakcie posiedzenia przewodniczącym wybrany został Jacek Starościak – przedstawiciel Stowarzyszenia Kultury Zdrowotnej, Sportu i Rekreacji. Na sekretarza wybrano Mirosława Golca – przedstawiciela Fundacji Rozwoju „Kocham Sopot”.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...