Komiks, który uczy, jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie

Fragment okładki
Fot. materiały prasowe

Sopocki zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydał informator, który dotyczy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Komiks zawiera cztery krótkie historie ukazujące różne formy przemocy oraz dane do instytucji, w których osoby dotknięte przemocą mogą uzyskać pomoc i wsparcie.

– Mamy nadzieję, że taka nietypowa, łatwa w odbiorze forma informatora zachęci do zapoznania się z nim i tym samym zwiększy świadomość na temat zjawiska przemocy – mówi Alina Cysewska, z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, członek zespołu interdyscyplinarnego.

Idea stworzenia informatora w takiej formie powstała podczas prac członków zespołu, który składa się z przedstawicieli różnych instytucji (policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych). Pomysłodawcą był członek zespołu z ramienia sopockiej Policji, kierownik rewiru dzielnicowych Lesław Mackiewicz. Scenariusz napisały dwie panie psycholog z Punktu Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie – Agnieszka Januszewska i Maja Woźnicka. W oparciu o swoje doświadczenia zawodowe stworzyły historie, z którymi mogą identyfikować się odbiorcy na różnych poziomach – jako osoba doświadczająca przemocy, osoba stosująca przemoc czy świadek. Stąd nazwa informatora „Krótkie historie o życiu”.

– Naszą intencją było, aby informator trafił do różnych grup społecznych – od młodzieży po osoby starsze – mówi Wojciech Boduszyński, z-ca przewodniczącego zespołu. – Szczególnie jednak zależało nam, aby poprzez komiksową formę dotrzeć do młodszych odbiorców. W przedstawionych historiach odwołujemy się do stereotypu, który oparty jest o dane statystyczne, ponieważ uważamy, że to najbardziej przemówi do odbiorców i skłoni ich do refleksji nad zjawiskiem przemocy. Planujemy aktualizować informator w kolejnych latach, niewykluczone, że powstaną kolejne części komiksu opisujące inne historie, mniej typowe. Informator jest elementem profilaktyki zjawiska przemocy i mamy nadzieję, że uświadomi osobie czytającej, że takie sytuacje, jak opisane w komiksie, naprawdę się zdarzają. Nie wolno przechodzić obojętnie wobec zjawiska przemocy. Trzeba reagować, kiedy widzimy, słyszymy czy podejrzewamy, że ktoś doświadcza przemocy. Lepiej zareagować za szybko, niż dopuścić do tragedii.  

Informator – komiks będzie dostępny m.in. w siedzibie MOPS, magistracie, komisariacie, sądzie, prokuraturze, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przychodniach lekarskich, instytucjach kultury. Wersja elektroniczna znajduje się poniżej oraz na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie  

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...