Nowy żłobek dla sześćdziesięciorga sopockich maluchów

Małe dziecko bawi się kolorowymi klockami
Fot. Pixabay

Każde sopockie dziecko ma zapewnione miejsce w przedszkolu – to efekt polityki prorodzinnej miasta, która zakłada zatrzymanie młodych rodzin w kurorcie. Kolejnym krokiem wspierania rodzin z dziećmi jest budowa żłobka.

W kolejce na przyjęcie do żłobka czeka w Sopocie blisko 120 dzieci. By pomóc rodzicom rozwiązać problem opieki nad maluchami, m.in. wówczas, kiedy matka chce wrócić do pracy, prezydent miasta zdecydował o budowie nowej placówki. Pod uwagę brane były dwie lokalizacje: przy ul. Obodrzyców 18-20 oraz Kolberga 8. Mieszkańcy w ankiecie umieszczonej na stronie internetowej miasta zdecydowali (329 do 193 głosów), że nowy żłobek zostanie wybudowany przy ul. Obodrzyców.

Opracowywany jest program funkcjonalny placówki, który będzie podstawą do stworzenia koncepcji budowy żłobka. Na przygotowanie koncepcji zostanie ogłoszony konkurs, którego nagrodą, prócz gotówki, będzie zlecenie na przygotowanie projektu budowlanego. W budżecie miasta na nagrody przewidziano 15 tys. zł. Konkurs ogłoszony będzie do końca lipca 2018 r. Informacja o nim umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej UMS.

Jednocześnie toczą się prace nad zmianą planu miejscowego, który dopuści budowę placówki w tym miejscu. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, plan powinien być uchwalony do końca tego roku.

Projekt budowalny powinien powstać do końca przyszłego roku, tak, by prace można było rozpocząć w 2020 r. W nowej placówce prawdopodobnie powstanie 60 miejsc dla maluchów.

W mieście działa jeden publiczny żłobek – Puchatek, przy ul. Armii Krajowej 58. Uczęszcza do niego 56 dzieci. W kurorcie funkcjonuje również 5 żłobków niepublicznych, opiekujących się 75 dzieci oraz 1 klub dziecięcy. Miasto od 2012 r. wspomaga rodziców, których pociechy uczęszczają do żłobków niepublicznych, dofinansowując pobyt każdego dziecka kwotą 300 zł miesięcznie.

Również Puchatek będzie powiększony. Trwa jego przebudowa, w wyniku której powstanie dodatkowych 18 miejsc. Prace powinny być ukończone do 1 września tego roku, ich koszt to 330 tys. zł (80 proc. kwoty pochodzi z rządowego programu Maluch, 20 proc. to koszty Gminy).

Potrzeba stworzenia nowego żłobka w mieście jest duża, w Sopocie mieszka 861 dzieci w wieku od 0 do 3 lat. Powstała mapa demograficzna, która pokazuje, że najwięcej dzieci w wieku żłobkowym mieszka w północnej części Sopotu.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...