Nowe ronda w Sopocie – będzie bezpieczniej

Wizualizacja ronda
Wizualizacja ronda

Będą zmiany na skrzyżowaniach u zbiegu ulic Wejherowskiej i Kraszewskiego oraz ulic Wejherowskiej i Obodrzyców. 30 lipca rozpoczną się tam prace związane z budową rond. Inwestycja o wartości 11 mln zł powinna zakończyć się do marca przyszłego roku.

W ramach inwestycji powstaną dwa ronda. Na odcinku ul. Wejherowskiej wybudowane będą m.in. dwie zatoki autobusowe. Wybudowane zostaną chodniki, ciągi pieszo-rowerowe i ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne LED, wykonane będą nowe elementy małej architektury, ogrodzenie wzdłuż torów kolejowych.

Projekt przewiduje także utworzenie terenów zielonych przy ulicach, m.in. posadzenie 46 drzew. Przebudowa poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego i usprawni organizację ruchu w tym rejonie.

Zmiany w organizacji ruchu
Pierwszy etap budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej wymaga zamknięcia połowy szerokości ul. Obodrzyców (między Łużycką i Wejherowską) oraz zamknięcia skrzyżowania Wejherowska/Obodrzyców. W czasie robót zostanie zmieniona organizacja ruchu: na ul. Obodrzyców obowiązywał będzie jeden kierunek ruchu (do al. Niepodległości), tymczasowy przejazd w kierunku Kamiennego Potoku będzie możliwy przez targowisko.

W rejonie ul. Kraszewskiego w pierwszym etapie będą prowadzone roboty przy torach kolejowych oraz w pasie chodnika i zieleni, bez utrudnień dla ruchu pojazdów.

Pierwszy etap potrwa ok. dwa miesiące.

Inwestycja jest częścią projektu „Budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi”, finansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 o całkowitej wartości około 25 mln zł.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...