Sopot z dotacją na ochronę pomników przyrody

Drzewo - pomnik przyrody
Jeden z pomników przyrody w Sopocie. Fot. materiały UMS

Gmina Miasta Sopotu uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn.: „Ocena stanu zdrowotnego drzew, będących pomnikami przyrody na terenie Gminy Miasta Sopotu oraz wykonanie niezbędnych zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych”. Obejmie ono 23 pomniki przyrody.

W granicach administracyjnych Gminy Miasta Sopotu znajduje się 38 pomników przyrody – 36 pomników przyrody ożywionej (w tym grupy drzew) i 2 pomniki przyrody nieożywionej. 23 pomniki znajdują się na terenie miasta, a 15 pomników na terenie lasu, w obrębie Leśnictwa Sopot. Na pomniki przyrody ożywionej składa się 57 drzew. Pomniki przyrody znajdują się zarówno na terenach otwartych, ogólnodostępnych, jak i terenach zamkniętych, takich jak prywatne posesje lub tereny instytucji.

Prace dotyczyć będą 23 pomników przyrody ożywionej, na które składa się 26 drzew. Są to drzewa rosnące głównie na terenach miejskich i prywatnych, z pominięciem drzew rosnących w obrębie Leśnictwa Sopot. Zadanie wykonywane będzie dwuetapowo: w pierwszym etapie zlecone zostanie przygotowanie dokumentacji z oceną stanu zdrowotnego pomników przyrody ożywionej, w drugim etapie – wykonanie zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych wskazanych w dokumentacji.

Ocena stanu zdrowotnego drzew pomnikowych oraz wykonanie zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych niezbędnych dla zachowania ich właściwej kondycji zdrowotnej przyczyni się do przywracania walorów przyrodniczych zabytkowych terenów, na których rosną drzewa objęte ochroną prawną oraz poprawy bezpieczeństwa. Realizacja zadania będzie uzupełnieniem innych projektów ochrony i rewitalizacji terenów zielonych w Sopocie.

Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosi 26 600 zł. Wysokość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosi do 20 000 zł. Termin realizacji zadania do 31 grudnia 2018 r.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...