Wolne miejsca do parkowania przy Urzędzie Miasta

Fragment tablicy informacyjnej o parkingu
Fot. materiały UMS

Od 1 sierpnia parking znajdujący się za budynkiem sopockiego Urzędu Miasta obsługiwany jest przez Spółdzielnię Socjalną Kooperacja. Dzięki temu interesanci, którzy przyjeżdżają do magistratu, mają szansę zaparkować auto, by swobodnie załatwić swoje sprawy. Efekty są już widoczne.

Pierwsza godzina parkowania jest bezpłatna, każda kolejna to koszt 3 zł. Dzienny abonament kosztuje 20 zł. Po pierwszym, pilotażowym miesiącu funkcjonowania parkingu w takiej formule, zapadnie decyzja, czy taki system będzie obowiązywał przez kolejne miesiące. Na parkingu jest 59 miejsc, w tym 5 miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

Spółdzielnia Kooperacja zajmuje się obsługą jeszcze dwóch parkingów: przy przychodni lekarskiej przy ul. Chrobrego oraz w Parku Północnym.

Spółdzielnia Socjalna Kooperacja to miejsce, które umożliwia osobom pozostającym bez pracy oraz osobom niepełnosprawnym aktywizację zawodową, a także prowadzenie reintegracji społecznej osób zatrudnionych w spółdzielni.

Spółdzielnia prowadzi działalność wielobranżową. By pomóc bezrobotnym w wejściu na rynek pracy, Kooperacja zajmuje się dodatkowo doradztwem zawodowym, szkoleniami i kursami zawodowymi, współpracą z organizacjami pozarządowymi i publicznymi instytucjami rynku pracy.

Spółdzielnia pozyskuje również różnego rodzaju zlecenia od klientów biznesowych i prywatnych, przy realizacji których zatrudnia osoby bezrobotne. W Spółdzielni zatrudnionych jest ok. 20 osób, które często kierowane są do niej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie. Pracownicy Spółdzielni pracują m.in. przy obsłudze parkingów letnich w Sopocie, pielęgnacji terenów zielonych, remontach mieszkań komunalnych i pracach budowlanych.

Ponadto Spółdzielnia prowadzi pierwszy w Sopocie sklep charytatywny LukLuk, w którym zatrudnione są osoby bezrobotne i niepełnosprawne.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...