Sopocki kościół Gwiazda Morza przejdzie gruntowną restaurację

Nawa główna kościoła Gwiazda Morza
Fot. Fotobank.PL/UMS

Ponad 9,2 mln złotych kosztować będą prace remontowe i konserwatorskie w sopockim kościele pw. NMP Wniebowziętej – Gwiazda Morza. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości ponad 5,2 mln złotych. 1 mln złotych na ten cel przekazało miasto Sopot, pozostała kwota to środki własne parafii.

Celem projektu jest m.in. restauracja kościoła Gwiazda Morza w Sopocie oraz przystosowanie go do pełnienia nowych funkcji o charakterze kulturalnym.

W ramach inwestycji podjęte zostaną prace remontowe i konserwatorskie w celu utrwalenia oraz przywrócenia należytego stanu technicznego obiektu oraz detalu architektonicznego, wykonane zostaną roboty ziemne wokół Kościoła, a część powierzchni obiektu zostanie przystosowana do pełnienia nowej funkcji – Izby Polonii Sopockiej oraz wystaw czasowych. W ramach realizacji Projektu zastosowane zostaną także rozwiązania techniczne mające na celu poprawę akustyki w Kościele.

25 maja 2018 roku Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej - Gwiazda Morze w Sopocie podpisała umowę z konsorcjum firm Poleko Budownictwo Sp. z o.o. oraz Budkon Sp. z o.o. na realizację realizowanego w formule "zaprojektuj i wykonaj".

15 sierpnia zostanie nastąpi uroczyste rozpoczęcie prac, połączone z festynem parafialnym. Uroczystości rozpoczną się mszą św. o godzinie 12.30. Po mszy nastąpi uroczyste rozpoczęcie projektu i festyn parafialny w ogrodach.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...