Strzeleckie Wzgórze z historycznym obiektem hydrotechnicznym

Schody na szczycie punktu widokowego
mat.pras.

Zmienia się zakres prac inwestycji realizowanej z Budżetu Obywatelskiego: przebudowa punktu widokowego zwanego Wzniesieniem Strzeleckim, zlokalizowanego w okolicy Opery Leśnej.

Dzięki dr inż. Michałowi Klugmannowi adiunktowi Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, pasjonatowi historii i zabytków techniki, okazało się, że w miejscu przewidzianej do remontu platformy widokowej, znajduje się historyczny obiekt hydrotechniczny - podziemny zbiornik wody pitnej, o pojemności 80 metrów sześciennych, wybudowany w 1910 roku.

„Łącznie, w okresie przed II Wojną Światową, wybudowano w Sopocie 5 ujęć wody i 8 zbiorników, pełniących funkcję "akumulatorów wody" oraz zapewniających odpowiednie ciśnienie w sieci. Na chwilę obecną wiadomo, że, w różnym stanie, zachowało się 6 - od ukrytych pod ziemią fragmentów konstrukcji, po obiekty w miarę kompletne, pozbawione jedynie części naziemnej” – wyjaśnia dr Klugmann. „Zbiornik na Strzeleckim Wzgórzu jest interesujący, ponieważ działał wyjątkowo krótko - zaledwie 13 lat i stanowił swego rodzaju "ślepą uliczkę" rozwoju systemu wodociągowego Sopotu. Dlatego dziś niewiele o nim wiadomo, a on sam stanowi najcenniejsze źródło potencjalnej wiedzy” - dodaje.

Początkowo planowano wykonanie nowych nawierzchni, schodów, montaż małej architektury oraz barierek i poręczy. Teraz po rozpoznaniu terenu, sprawdzeniu historycznej literatury i pomocy jaką urząd otrzymał od dr Klugmanna,  wszelkie prace  rewitalizacyjne punktu widokowego winny być poprzedzone badaniami archeologicznymi.  Zostanie podjęta próba odkopania  zbiornika o pojemności 80m³ . W zależności od jego stanu, zostanie podjęta decyzja czy i w jaki sposób odnowić i wyeksponować przedmiotowy obiekt hydrotechniczny, a w konsekwencji w jaki sposób ostatecznie zrewitalizować i udostępnić zwiedzającym cały teren punktu widokowego. 

Ze względu na spodziewany, znacznie rozszerzony zakres prac, przewidywany termin wykonania inwestycji na koniec września/ początek października br. na pewno ulegnie zmianie. Również koszty realizacji tej inwestycji na pewno wyniosą więcej niż ponad 120 tys. zł, jak pierwotnie zakładano. Przed zakończeniem prac archeologicznych trudno to jednak określić.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...