Atrakcyjne lato w Sopocie – podsumowanie sezonu 2018

Widok na molo i spacerujących ludzi
Fot. Fotobank.PL/UMS

Wyjątkowo długi i słoneczny sezon letni jeszcze się nie skończył, ale już można powiedzieć, że był on dla Sopotu bardzo udany. Liczba osób odwiedzających molo do połowy września zapewne przekroczy milion osób (do 27 sierpnia było to 951 450 osób).

– Chciałbym podziękować wszystkim służbom za pracę, dzięki której w Sopocie, pomimo większej liczby turystów, było bardzo bezpiecznie – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Cieszy także wysoka frekwencja na sopockich wydarzeniach kulturalnych oraz stale rosnące wpływy z turystyki do budżetu miasta. To właśnie z tych środków możemy m.in.: dofinansować pracę ratowników WOPR, Straży Miejskiej, czy dodatkowe patrole policji.

Z przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Turystyczne Sopot ankiety wynika, że obłożenie w sopockich hotelach przekroczyło  70 proc., a ponad połowa z ankietowanych potwierdza prawie 100 proc. obłożenie.

– Z całą pewnością można już powiedzieć, że tegoroczny sezon był na pewno lepszy od poprzedniego – mówi Anna Golec-Mastroianni, prezes Stowarzyszenia Turystycznego Sopot. – Do Sopotu przyjeżdżają głownie Polacy (ponad 60 proc.) i nasi zagraniczni sąsiedzi: Szwedzi, Norwegowie, Niemcy, a także turyści z Wielkiej Brytanii, Włoch i Rosji. Z danych wynika, że nasi turyści to głównie grupy znajomych i rodziny z dziećmi.

Kulturalne lato
W  sezonie letnim do Sopotu turystów przyciągają oczywiście nie tylko plaże, ale też liczne wydarzenia kulturalne i sportowe. Cieszy stały wzrost liczby osób odwiedzjących sopockie instytucje kultury. Muzeum Sopotu w okresie maj – sierpień przyjęło 5875 gości, Teatr Atelier odwiedziło ponad 8 tys. widzów, a frekwencja na wystawach i wydarzeniach organizowanych w Państwowej Galerii Sztuki do 27 sierpnia wyniosła 24 443 osoby. W czasie wakacji zorganizowano 131 imprez w sopockich bibliotekach, w których uczestniczyło 2930 osób. Ogólna liczba odwiedzin w bibliotekach wyniosła 12 200 osób. W Festiwalu Dwa Teatry udział wzięło 1400 osób, Sopot Film Festiwal zgromadził 4 tys. widzów, a w ciekawych spotkaniach Literackiego Sopotu przez 4 dni uczestniczyło aż 18 tysięcy osób!

Bardzo udany był także sezon w Operze Leśnej. Wiele różnorodnych wydarzeń zgromadziło łącznie 79 tys. osób. Szacuje się, że zaplanowane we wrześniu dwa koncerty odwiedzi kolejne 10 tys. osób. Ponadto w okresie styczeń – sierpień Operę Leśną zwiedziły 32 tys. gości, a w wydarzeniach i warsztatach edukacyjnych wzięło udział prawie 3 tys. osób.

Dworek Sierakowskich od początku czerwca odwiedziło niemal 3300 odbiorców wydarzeń kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Sopotu.

Turysto Szanuj Sopot
Atrakcyjność turystyczna miasta sprawia, że odwiedza nas bardzo wielu gości. Do nich skierowaliśmy kampanie: „Stop golasom na ulicy” zwracającą uwagę na problem chodzenia bez koszulki po mieście i siadania w ogródkach gastronomicznych, „Turysto Szanuj Sopot” apelująca do gości o odpowiednie zachowanie podczas pobytu w naszym mieście.  W ramach kampanii wydrukowanych zostało ponad 2 tys. plakatów oraz ulotki, naklejki i pocztówki przekazane branży gastronomicznej, hotelowej oraz mieszkańcom i administratorom nieruchomości. Na potrzeby kampanii przygotowane zostały również bezpłatne mapki „Sopot in your pocket” (nakład 10 tys. egz.), które zostały przekazane do firm pośredniczących w wynajmie mieszkań i apartamentów.

Bezpieczny Sopot
Efektem działań policjantów jest wyraźny spadek liczby przestępstw w najbardziej uciążliwych kategoriach w porównaniu do ubiegłego sezonu. W tym roku wszczęto 95 postępowań w sprawie przestępstw, co stanowi spadek o 35 proc. w porównaniu do sezonu 2017. Największe spadki odnotowano w grupie przestępstw uważanych powszechnie za szczególnie uciążliwe (kradzież, kradzież z włamaniem, bójka i pobicie, kradzież samochodu, uszczerbek na zdrowiu, przestępstwa rozbójnicze oraz uszkodzenie rzeczy).

– W sezonie letnim 2018 r. nie odnotowano żadnej bójki i pobicia, w kradzieżach odnotowano spadek o ponad 43 proc., w kradzieżach z włamaniem o 28 proc., a w uszkodzeniach ciała odnotowano spadek o 41 proc. – mówi Michał Biedrawa, zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie.

W sezonie letnim 2018 r. (do 26 sierpnia) policjanci odnotowali także 1042 wykroczenia dotyczące usiłowania lub spożywania alkoholu. Od lipca do końca sierpnia 2018 r. służbę na ulicach miasta pełnili funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz policjanci skierowani w ramach adaptacji zawodowej (łącznie oddelegowano 39 policjantów, którzy pełnili 2000 służb). Policja otrzymała też wsparcie finansowe od sopockiego samorządu, które było wykorzystywane w sezonie na pełnienie przez policjantów z Sopotu w swoim wolnym czasie dodatkowych służb.

Pracowity sezon miała także sopocka Straż Miejska.

– Przed sezonem  zatrudniliśmy dodatkowo trzech strażników, wydłużyliśmy także czas pracy z 8 do 12 godzin. W sezonie letnim nałożono łącznie 952 mandaty na kwotę 107 796,34 zł (od początku roku liczba nałożonych mandatów wyniosła 2240, na łączną kwotę 244 796,34 zł). Najwięcej mandatów nałożono w związku z naruszeniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych – relacjonuje Tomasz Dusza, Komendant sopockiej  Straży Miejskiej.

W sezonie letnim przyjęto 1558 zgłoszeń od mieszkańców (od początku roku 2492). Liczba podjętych interwencji to 7263 (od początku roku 15 431).

Ponadto założono 265 blokad na koła źle zaparkowanych samochodów (709 od początku roku) oraz odholowano 45 pojazdów (łącznie od stycznia 70).

Na sopockim akwenie WOPR podjął 74 akcje w  okresie maj – sierpień.  Uratowano 84 osoby, w jednym przypadku nastąpił zgon.

– Był to dla nas niezwykle pracowity sezon – przyznaje Maciej Dziubich, prezes Sopockiego WOPR. – Ponad 40 ratowników codziennie na kąpieliskach, nocne dyżury, a przed sezonem i teraz po – także ekipy patrolowe.

Popularny Eko Parking
Parking buforowy przy ERGO ARENIE funkcjonował od 16 czerwca do 31 sierpnia. W tym czasie z oferty transportu meleksem na plażę lub do centrum skorzystało 10 289 osób. Dużo osób, ze względu na słoneczną pogodę, decydowało się tylko na pozostawienie samochodu i spacer na plażę do Sopotu czy Gdańska.

Wpływy do budżetu miasta 
Przychody Sopotu z tytułu turystyki z roku na rok są coraz wyższe. W zeszłym roku do budżetu miasta wpłynęło ponad 31,5 mln złotych. W tym roku szacujemy, że dochody będą jeszcze większe.

Rosną wpływy z opłaty uzdrowiskowej, w tym roku dzięki staraniom miasta ten wskaźnik poprawił się o 10 proc. – na 28 sierpnia zebrano 1 740 574,18 zł tytułem opłaty uzdrowiskowej.

O 17 proc. zwiększyły się udziały w podatku dochodowym PIT. Podobnie, o 17,8 proc., zwiększyły się wpływy z opłat za parkowanie (ponad 2,5 mln zł) i zajęcie pasa drogowego.

O ponad 20 proc. wzrosły wpływy z podatku od nieruchomości. Wpływy z koncesji na sprzedaż alkoholu są wyższe o 37,7 proc. Najwyższy wskaźnik wzrostowy zanotowaliśmy we wpływach z wynajmu i zwiedzania Opery Leśnej – tu nastąpił wzrost o 70 proc.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...