DS „Broadway” – miejsce ulubione seniorów – z nagrodą marszałka województwa!

Wiesława Wiśniewska, kierownik Filii nr 7 MBP w Sopocie, odbiera Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego z rąk Pawła Orłowskiego, członka Zarządu Województwa Pomorskiego
Wiesława Wiśniewska, kierownik Filii nr 7 MBP w Sopocie, odbiera Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego z rąk Pawła Orłowskiego, członka Zarządu Województwa Pomorskiego. Fot. Fotobank.PL/UMS

Samorząd Województwa Pomorskiego po raz kolejny wyróżnił wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej na Pomorzu. Nagroda marszałka województwa pomorskiego w kategorii Samorząd przyjazny seniorom – miejsce ulubione seniorów – trafiła m.in. do Domu Sąsiedzkiego „Broadway”, działającego w Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie.

Sopot ze względu na strukturę wiekową mieszkańców (35 proc. stanowią osoby powyżej 60. roku życia), od wielu lat podejmuje różne działania na rzecz seniorów, by zapewnić im jak najlepszą jakość życia. Z jednej strony wspiera osoby niesamodzielne i samotne, ale również zapewnia warunki i możliwości do rozwijania różnych form aktywności.

Jedną z inicjatyw są sopockie Domy Sąsiedzkie. Miasto reaguje na potrzeby mieszkańców, a jednocześnie wykorzystując istniejące już obiekty (biblioteki, Dworek Sierakowskich, spółdzielnię socjalną „Dwie Zmiany”), zaprosiły do nich wszystkich sopocian, od najmłodszych do najstarszych – łącząc pokolenia poprzez twórcze, kreatywne działania. Seniorzy wypiekają z dziećmi ciasteczka, młodzież wprowadza seniorów w świat wiedzy komputerowej i internetowej.

Domy Sąsiedzkie w Sopocie zaczęły swoją działalność w 2015 r. Obecnie na terenie Sopotu działa 5 takich domów. Wszystkie organizowane w nich zajęcia i wykłady są bezpłatne dla mieszkańców, finansowane są z budżetu Gminy Miasta Sopotu.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...