Ostra chirurgia oraz urologia w sopockim pogotowiu

Ludzie chodza po Placu Przyjaciół Sopotu
Fot. Fotobank.PL/UMS

Gmina Miasta Sopotu na podstawie Ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych art. 9 a i art. 9 b zakupiła w SP ZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie świadczenia z zakresu urologii i doraźnej, ostrej chirurgii. Decyzję o tym podjęli radni miasta Sopotu podczas ostatniej sesji Rady Miasta 18 września.

Ambulatorium chirurgiczne będzie czynne w dni powszednie od godz. 19.00 do 23.30 i w dni wolne od pracy od godz. 9.00 do godz. 21.00. Pacjenci będą przyjmowani bez uprzedniej rejestracji.

W chwili zgłoszenia w ambulatorium będą udzielane porady tylko w stanach ostrych (np. złamania, świeże rany, świeże urazy, oparzenia itp.). W ambulatorium nie będzie prowadziło leczenia chirurgicznego przewlekłego. Podczas pracy lekarza chirurga będzie czynny RTG i do pomocy będzie pielęgniarka chirurgiczna.

Poradnia urologiczna będzie przyjmować pacjentów z terenu Sopotu dwa razy w tygodniu po uprzednim zarejestrowaniu się pod numerem 58 555 81 13. Poradnia będzie udzielać świadczeń w pełnym zakresie.

Poradnia urologiczna i ambulatorium chirurgiczne będą pracowały od 1 października do 31 grudnia 2018.

Ambulatorium chirurgiczne będzie dostępne dla wszystkich potrzebujących pomocy.

Porady z zakresu urologii nie zostały zakontraktowane przez POW NFZ już od 5 lat. Według pacjentów poradnia urologiczna w NZOZ SOPMED nie spełnia oczekiwań.

Poradnia chirurgiczna w NZOZ SOPMED działa tylko w ciągu dnia i często nie przyjmuje przypadków ostrych. Każdy taki przypadek musi więc trafić do SOR.

– Liczymy, że Narodowy Fundusz Zdrowia powróci do finansowania poradni w Sopocie, bo jak pokazujeżycie, są one bardzo potrzebne. Póki tak się nie stanie, obowiązki państwa z zakresie finansowania przejmuje miasto. Ostre urazy wymagają szybkiego działania, bo towarzyszący temu ból bywa często ciężki do zniesienia. Mam nadzieję, że choć trochę ulżymy mieszkańcom i sprawimy, że ich poczucie bezpieczeństwa jeszcze bardziej wzrośnie – tłumaczy Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. 

Koszt poradni urologicznej to 50 000 zł za 3 miesiące.

Koszt ambulatorium chirurgicznego to 171 200 zł za 3 miesiące.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...