„Pamięć – sopocka społeczność żydowska”. Nowa wystawa z Muzeum Sopotu

Fot. materiały prasowe Muzeum Sopotu

Wystawa, której wernisaż odbył się 30 września 2018 r., przygotowana w szczególnym roku 2018, kiedy przypada zarówno osiemdziesiąta rocznica spalenia sopockiej synagogi, jak i pięćdziesiąta rocznica Marca ’68 – jest pierwszą próbą przedstawienia losów sopockich Żydów w postaci ekspozycji muzealnej. Co istotne, Narrację rozciągnięto w czasie również na okres powojenny, wskazując na często zapominany fakt odrodzenia się (choć w szczątkowej formie) żydowskiego życia w polskim już Sopocie.

Uzupełnieniem plansz tekstowych i materiału ikonograficznego są judaika niezwiązane bezpośrednio z Sopotem (takich artefaktów praktycznie dziś nie ma), lecz pochodzące z kilku polskich kolekcji muzealnych. Stanowią wartościowe dopełnienie narracji, bowiem ukazują kulturę materialną społeczności żydowskiej jako takiej.

Żydowska społeczność odegrała ważną rolę w przedwojennych dziejach Sopotu. Paradoksalnie, obecnie Najważniejszym świadectwem jej istnienia jest niewielki cmentarz zachowany na obrzeżach Sopotu. Brama cmentarna sopockiego kirkutu jest zresztą jedynym tego typu zachowanym zabytkiem na całym Pomorzu. O ile w wypadku Gdańsku i Gdyni można znaleźć szereg ślady żydowskie w przestrzeni miejskiej, takich jak tablice, pomniki czy odtworzone napisy, o tyle w kurorcie – nie licząc skromnej, schowanej przed oczyma przechodniów tablicy upamiętniającej rozebraną w 1939 r. sopocką synagogę – na próżno szukać takich tropów. Także badacze dziejów Sopotu do tej pory niewystarczająco niewiele uwagi poświęcili rzetelnym i szczegółowym badaniom nad dziejami żydowskich mieszkańców tego nadbałtyckiego kurortu.

Wystawa potrwa do 27 stycznia 2019 r.

Zobacz: Muzeum Sopotu

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...