Konkurs plastyczny na 100-lecie niepodległości

Plakat z informacjami konkursowymi

W setną rocznicę odzyskania przez Polską niepodległości, Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie ogłasza konkurs plastyczny: „Moja Polska – 100 lat Niepodległej”.

Praca konkursowa powinna:

  • przedstawiać polskie krajobrazy, piękno polskiej natury, polskie tradycje i obyczaje, miasta i dziedzictwo kulturowe naszej ojczyzny,
  • uwrażliwiać na piękno i oryginalność środowiska lokalnego,
  • ocalać od zapomnienia miejsca charakterystyczne dla regionu,
  • ukazywać wartości tkwiące w najbliższym otoczeniu,
  • popularyzować wiedzę na temat historii, kultury i środowiska przyrodniczego naszego regionu i kraju.

Do postępowania konkursowego dopuszczone będą prace, wykonane w technice:

  • kredka, pastele, malarstwo, tusze, farby, kolaż, itp.
  • obowiązkowy format prac: od A3 do B2
  • prace nie mogą być oprawione w „passe partout” (ramkę kartonową)

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Sopotu. Prace należy dostarczyć (wysyłając lub osobiście) do MDK w terminie do 26 października br.

Informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej placówki.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...