Asystent wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Dwie dziewczyny rozmawiają na ulicy, jedna z nich siedzi na wózku inwalidzkim
Fot. materiały MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie oferuje dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin – pomoc Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością. W zależności od potrzeb oraz indywidualnej sytuacji asystent udziela wsparcia m.in. w rozwijaniu umiejętności samodzielnego dbania o swoje otoczenie oraz zaspokajanie własnych potrzeb, nawiązywaniu kontaktów społecznych, a także w aktywizacji zawodowej.

Asystent doradzi osobie z niepełnosprawnościami na temat uzyskania specjalistycznej pomocy dotyczącej usług medycznych, rehabilitacyjnych, przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem. Jeśli jest taka potrzeba, będzie asystował w codziennych czynnościach życiowych czy załatwianiu różnych spraw. Asystent uczy i rozwija u osoby z niepełnosprawnościami umiejętności, które pozwolą tej osobie stać się bardziej niezależną i samodzielną. Wsparcie dostosowane jest do rodzaju niepełnosprawności oraz do potrzeb i możliwości konkretnej osoby.

Ze wsparcia Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością mogą skorzystać mieszkańcy Sopotu, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zgłoszenie można złożyć telefonicznie pod numerem tel. 515 915 943 w godz. 8.00-15.30 oraz osobiście u kierownika Działu Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14, pok. 02.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...