Ochrona cennych obszarów przyrodniczych w Sopocie

Lasek Karlikowski
Fot. Fotobank.PL/UMS

Od kwietnia 2016 r. w Sopocie realizowany jest projekt pn. „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo w uzdrowiskach województwa pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej.

Główny cel projektu to ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie ponadprzeciętnych na tle kraju walorów przyrodniczych i krajobrazowych dwóch uzdrowisk województwa pomorskiego. Najbardziej atrakcyjne przyrodniczo obszary zostaną zagospodarowane i zabezpieczone przed nadmierną penetracją mieszkańców i turystów.

Ważnym elementem projektu są inicjatywy kierowane do młodych sopocian, których zadaniem jest kształtowanie postaw ekologicznych, wzrost świadomości ekologicznej i historycznej wśród dzieci i młodzieży.

Szczegółowy zakres działań zaplanowanych w Sopocie obejmuje:

Działania inwestycyjne

 1. Budowa sopockich błoni – etap III
 2. Skarpa sopocka wzdłuż ul. Sobieskiego  
 3. Skarpa sopocka wzdłuż ul. Winieckiego do ul. Goyki
 4. Skarpa sopocka wzdłuż ul. Winieckiego do Grodziska      
 5. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. 23 Marca od kompostowni do Sanatorium Leśnik
 6. Dojście do użytku ekologicznego Wąwozy Grodowe      
 7. Budowa parkingu u zbiegu ulic Powstańców Warszawy i Haffnera
 8. Uporządkowanie Lasku Karlikowskiego  

Działania edukacyjne

 1. Przeprowadzanie akcji ekologicznych zgodnie ze szkolnym kalendarzem ekologicznym
 2. Objęcie patronatem przez poszczególne szkoły podstawowe fragmentów skarpy sopockiej – „Sopocki patrol ekologiczny”
 3. Warsztaty przyrodnicze, historyczne i artystyczne na terenie skarpy sopockiej Grodziska i TPK
 4. Akcje porządkowe połączone z piknikiem na terenie lasu oraz skarpy sopockiej i jej okolic z okazji np. Sprzątania Świata, Dnia Ziemi, Dnia Dziecka
 5. Propagowanie najcenniejszych przyrodniczo obszarów poprzez wydanie publikacji na temat przyrodniczych skarbów Sopotu, której forma i treść będą wynikiem konkursów szkolnych
 6. Projekt okładki zeszytu zawierającej kalendarz ekologiczny, wybranego w konkursie szkolnym

Projekt zakłada ponadto podjęcie działań na rzecz ustanowienia form prawnej ochrony w formie użytku ekologicznego obszarów o wyróżniającej się bioróżnorodności w Sopocie.

 

Projekt partnerski – Gmina Miasto Ustka i Gmina Miasta Sopotu

Całkowita wartość projektu – 11 204 146,5 zł

Wartość projektu w części Sopotu – 6 841 228 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych Sopotu – 6 641 228 zł

Kwota dofinansowania dla Sopotu – 4 321 640,71 zł

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...