Remonty i przebudowy dróg w Sopocie

Sygnalizator świetlny przy robotach drogowych
Fot. Fotobank.PL/UMS

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że od 17 do 23 października planowane są prace mogące powodować utrudnienia w ruchu drogowym.

1. Kontynuowane będą prace związane z rewitalizacją skarpy sopockiej w ciągu ul. Sobieskiego. W związku z prowadzonymi pracami na ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. 3 Maja będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy w kierunku ul. 3 Maja. Na czas rozładunku materiałów możliwe chwilowe wstrzymania ruchu.

2. Kontynuowane będą prace w rejonie skrzyżowania ulic Wejherowska – Obodrzyców oraz Wejherowska – Kraszewskiego polegające na budowie dwóch rond. Wprowadzona została następująca organizacja ruchu:

  • Do ruchu została oddana część wybudowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Obodrzyców i Wejherowskiej. Ruch na rondzie będzie się odbywał od strony Centrum i od strony Brodwina. Na odcinku ul. Obodrzyców od ul. Łowickiej do ul. Wejherowskiej ruch będzie się odbywał w jednym kierunku – od Brodwina do ronda. Na odcinku ul. Wejherowskiej pomiędzy ul. Obodrzyców i Kraszewskiego ruch będzie się odbywał po jednej jezdni (bliżej torów). Na skrzyżowaniu ul. Wejherowskiej i Kraszewskiego powstało tymczasowe rondo.         
  • Dodatkowo nadal obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu na ul. Wejherowskiej od Al. Niepodległości  do skrzyżowania z ul. Kraszewskiego. W związku ze zmianą dojazd w kierunku Gdyni z ul. Wejherowskiej oraz ulic sąsiednich możliwy jest jedynie przez Al. Niepodległości, a następnie zawrotką na skrzyżowaniu z ul. Malczewskiego.

3. Zamknięta będzie ul. Słowackiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego do skrzyżowania z ul. Reja. Spowodowane jest to przebudową układu drogowego tej ulicy. Dodatkowo od 17 października planowane są prace w obrębie skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego. Na czas prac dojazd do ul. Wyspiańskiego od strony ulicy Reja.

4. Kontynuowane będą prace budowlane przy remoncie wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu Al. Niepodległości w Sopocie, pomiędzy ul. Haffnera i ul. Wejherowską.

W pierwszym etapie wyłączone z użytkowania zostały: chodnik oraz jeden, prawy pas jezdni na kierunku do Gdyni. Ruch samochodowy odbywa się na dotychczasowym, lewym pasie na kierunku do Gdyni oraz dotychczasowej dwupasowej  jezdni w kierunku Gdańska, według schematu: dwa pasy dla pojazdów poruszających się w kierunku Gdyni, jeden pas dla pojazdów poruszających się w kierunku Gdańska.  Z użytkowania został wyłączony również przystanek autobusowy na kierunku do Gdyni oraz przejście dla pieszych przez Aleje Niepodległości. Pozwoliło to, dla zwiększenia przepustowości, wyłączyć sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Alei Niepodległości z ulicą Wejherowską. Podczas prowadzonych robót prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w bezpośrednim sąsiedztwie budowy. 

Dla osób jadących tranzytem przez Sopot zalecamy korzystanie z Obwodnicy Trójmiejskiej.

5. Zamknięta będzie ul. Wosia Budzysza w Sopocie. Jest to podyktowane przebudową układu drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych.

6. 17 października planowane jest rozpoczęcie przebudowy ciągu pieszojezdnego łączącego ul. Kubacza z ul. Bohaterów Monte Cassino. W związku z prowadzonymi pracami od strony ul. Kubacza będzie możliwy dojazd jedynie do parkingu podziemnego.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...