Remonty i przebudowy dróg

Sygnalizotor świetlny przy robotach drogowych
Fot. Fotobank.PL/UMS

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że od 24 do 30 października 2018 r. planowane są prace mogące powodować utrudnienia w ruchu drogowym.

1. Kontynuowane będą prace związane z rewitalizacją skarpy sopockiej w ciągu ul. Sobieskiego. W związku z prowadzonymi pracami na ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. 3 Maja będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy w kierunku ul. 3 Maja. Na czas rozładunku materiałów możliwe chwilowe wstrzymania ruchu.

2. Kontynuowane będą prace w rejonie skrzyżowania ulic: Wejherowska – Obodrzyców oraz Wejherowska – Kraszewskiego polegające na budowie dwóch rond. Wprowadzona została następująca organizacja ruchu:

Do ruchu została oddana część wybudowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Obodrzyców i Wejherowskiej. Ruch na rondzie będzie się odbywał od strony Centrum i od strony Brodwina. Na odcinku ul. Obodrzyców od ul. Łowickiej do ul. Wejherowskiej ruch będzie się odbywał w jednym kierunku – od Brodwina do ronda. Na odcinku ul. Wejherowskiej pomiędzy ul. Obodrzyców i Kraszewskiego ruch będzie się odbywał po jednej jezdni (bliżej torów). Na skrzyżowaniu ul. Wejherowskiej i Kraszewskiego powstało tymczasowe rondo. 

Od 29 lub 30 października planowane jest przywrócenie ruchu dwukierunkowego na odcinku ul. Wejherowskiej pomiędzy Al. Niepodległości  a skrzyżowaniem z ul. Kraszewskiego.

3. Zamknięta będzie ul. Słowackiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Reja do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego włącznie. Jest to spowodowane przebudową układu drogowego ulicy. Na czas prac dojazd do ul. Wyspiańskiego odbywa się od strony ul. Reja.

4. Kontynuowane będą prace budowlane przy remoncie wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu Al. Niepodległości, pomiędzy ul. Haffnera i ul. Wejherowską.

W pierwszym etapie wyłączone z użytkowania zostały: chodnik oraz jeden, prawy pas jezdni na kierunku do Gdyni. Ruch samochodowy odbywa się na dotychczasowym, lewym pasie na kierunku do Gdyni oraz dotychczasowej dwupasowej  jezdni w kierunku Gdańska, według schematu – dwa pasy dla pojazdów poruszających się w kierunku Gdyni, jeden pas dla pojazdów poruszających się w kierunku Gdańska. Z użytkowania został wyłączony również: przystanek autobusowy na kierunku do Gdyni oraz przejście dla pieszych przez Aleje Niepodległości. To pozwoliło, dla zwiększenia przepustowości, wyłączyć sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Alei Niepodległości z ulicą Wejherowską. Podczas prowadzonych robót prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w bezpośrednim sąsiedztwie budowy. 

Dla osób jadących tranzytem przez Sopot zalecamy korzystanie z Obwodnicy Trójmiejskiej.   

5. Zamknięta będzie ul. Wosia Budzysza w Sopocie. Jest to podyktowane przebudową układu drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych.

6. Kontynuowana będzie przebudowa ciągu pieszojezdnego łączącego ul. Kubacza z ul. Bohaterów Monte Cassino. W związku z pracami od strony ul. Kubacza będzie możliwy dojazd jedynie do parkingu podziemnego.

7. Od 24 października rozpocznie się naprawa jezdni ul. Okrężnej na wysokości budynków 8-10. Zakończenie prac planowane jest do 26 października.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...