Konkurs na koncepcję żłobka

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowego żłobka na terenie działki przy ul. Obodrzyców 18-20 w Sopocie. Celem jest uzyskanie najlepszego rozwiązania dla budowy żłobka z przeznaczeniem dla 4 grup wiekowych wraz z drogą dojazdową do budynku oraz koncepcją architektoniczną zagospodarowania terenu otaczającego projektowany żłobek i istniejące przedszkole.

Obiekt powinien wyróżniać się walorami przestrzennymi, architektonicznymi i funkcjonalno-użytkowymi, przy optymalnych wskaźnikach ekonomicznych. Koncepcja musi uwzględniać zarówno wyjątkowy charakter przedsięwzięcia, jak i wpasować się pod względem architektonicznym i urbanistycznym w sąsiadującą zabudowę, otoczenie i krajobraz, powinna posiadać innowacyjną formę oraz uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne określone przez gminę.

Oprócz nagród pieniężnych nagrodą w konkursie będzie zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora pracy konkursowej nagrodzonej I nagrodą, na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej z częścią kosztową, w tym projektów budowlanych i wykonawczych. Zadaniem podstawowym jest uzyskanie opracowania optymalnego pod kątem wykorzystania możliwości zabudowy i zagospodarowania terenów.

Etapy i terminy

Konkurs jest jednoetapowy. Zainteresowani udziałem muszą jednak złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie – należy to zrobić do 16 listopada 2018 r., do godz. 12.00.

Na składanie prac konkursowych organizatorzy dali czas do 4 lutego 2019 r., do godz. 12.00.

Ogłoszenie wyników Konkursu powinno nastąpić do 28 lutego 2019 r.

Nagrody w konkursie

Przewidywane są trzy nagrody:

  • I nagroda – pieniężna w wysokości 8 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy Żłobka przy ul. Obodrzyców 18-20 w Sopocie wraz z zagospodarowaniem terenu placu zabaw oraz drogą dojazdową;
  • II nagroda – pieniężna w wysokości 7 tys. zł;
  • III nagroda – pieniężna w wysokości 5 tys. zł. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej miasta w zakładce BIP

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...