19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży – kampania i warsztaty

Mała dziewczynka zakrywa uszy
Fot. Pixabay

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przyłączył się do ogólnoświatowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. W ramach tej kampanii zaprasza na bezpłatne warsztaty: „Rozmawiam, więc chronię” – warsztat dla rodziców (9 listopada) oraz „Męska sprawa” – warsztat rozwojowy dla mężczyzn (19 listopada).

Celem kampanii jest budowanie świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój. Kampania organizowana jest na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach świata. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation, w Polsce działania związane z kampanią koordynuje Fundacja po DRUGIE.

Idee kampanii to walka o wolność, bezpieczeństwo, godność i szacunek wobec dzieci i młodzieży. Co roku przez pierwszych 19 dni listopada przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, Punkt Interwencji Kryzysowej przygotował dwa warsztaty, które odbędą się w listopadzie w sali konferencyjnej MOPS, al. Niepodległości 759 a. Warsztaty poprowadzą psychologowie z sopockiego PIK. Liczba miejsc ograniczona, zapisy pod nr tel. 58 550 14 14.

„Rozmawiam, więc chronię” – warsztat dla rodziców o tym, jak rozmawiać z dzieckiem o jego cielesności i bezpieczeństwie, 9 listopada 2018 r., godz. 16.00-19.30

Większość rodziców uważa, że powinno się rozmawiać z dzieckiem na temat ewentualnych zagrożeń czy „potencjalnie niebezpiecznych osobników”, ale jednocześnie rodzice obawiają się takich rozmów, nie wiedzą jak się do nich zabrać, wahają się – czy to już, czy aby nie za wcześnie?

Jak zatem rozmawiać, aby nie wystraszyć dziecka i nie przeładować skomplikowanymi instrukcjami? Temu właśnie ma służyć warsztat, wychodzący od barier i blokad komunikacyjnych, a prowadzący do wspierania dziecka w jego prawie do powiedzenia „nie”, prawie do granic, do zaufania sobie i swoim odczuciom.

Podczas warsztatu poruszane będą m.in. takie tematy:

  • wzmacnianie u dziecka świadomości własnych odczuć, zaufania do nich i możliwości komunikowania tego otoczeniu,
  • prawo dziecka do mówienia „nie” i respektowania tego przez rodzica,
  • ćwiczenia dotyczące rozpoznawania przez dziecko „dobrych i złych tajemnic”,
  • prawa dziecka do decydowania o swoim ciele oraz szczególnego chronienia intymnych części ciała.

„Męska sprawa” – warsztat rozwojowy dla mężczyzn, 19 listopada 2018 r., 16.00-19.30

Co to znaczy być mężczyzną we współczesnym świecie? Jak być partnerem, ojcem, spełniać się zawodowo i jednocześnie budować satysfakcjonujące i bezpieczne relacje? Jak konstruktywnie prowadzić konflikty w rodzinie? Jak być uważnym na granice i nie dopuszczać do nadużyć oraz jaka jest odpowiedzialność mężczyzn za zjawisko przemocy? Co możemy zrobić dla nas samych oraz innych mężczyzn w naszym najbliższym środowisku? Na te i inne pytania będziemy próbowali sobie odpowiedzieć podczas grupowego spotkania w swobodnej atmosferze warsztatu i dyskusji.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...