Uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Hipodromu

Termin do składania uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Hipodromu w mieście Sopocie (symbol planu R-4/06) upływa 19 listopada 2018 r.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Sopotu, na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury,  Urząd Miasta Sopotu, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27 lub w siedzibie Urzędu.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...