Remonty i przebudowy dróg  

Sygnalizator świetlny przy robotach drogowych
Fot. Fotobank.PL/UMS

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że od 7 do 13 listopada planowane są prace mogące powodować utrudnienia w ruchu drogowym.

1. Kontynuowane będą prace w rejonie skrzyżowania ulic Wejherowska – Obodrzyców oraz Wejherowska – Kraszewskiego, gdzie budowane są dwa ronda. Wprowadzona została następująca organizacja ruchu:

  • do użytku została oddana część wybudowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Obodrzyców i Wejherowskiej. Ruch na rondzie będzie się odbywał od strony centrum i od strony Brodwina. Na odcinku ul. Obodrzyców od ul. Łużyckiej do ul. Wejherowskiej ruch będzie się odbywał w jednym kierunku – od Brodwina do ronda. Na odcinku ul. Wejherowskiej pomiędzy ul. Obodrzyców i Kraszewskiego ruch będzie się odbywał po jednej jezdni (bliżej torów). Na skrzyżowaniu ul. Wejherowskiej i Kraszewskiego powstało tymczasowe rondo. 

2. Zamknięta będzie nadal ul. Słowackiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Reja do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego włącznie. Jest to spowodowane przebudową układu drogowego ulicy. Na czas prac dojazd do ul. Wyspiańskiego odbywać się będzie od strony ul. Reja.

3. Kontynuowane będą prace budowlane przy remoncie wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu Al. Niepodległości, pomiędzy ul. Haffnera i ul. Wejherowską.

W pierwszym etapie wyłączone z użytkowania zostały: chodnik oraz jeden, prawy pas jezdni na kierunku do Gdyni. Ruch samochodowy odbywa się na dotychczasowym, lewym pasie na kierunku do Gdyni oraz dotychczasowej dwupasowej  jezdni w kierunku Gdańska, według schematu – dwa pasy dla pojazdów poruszających się w kierunku Gdyni, jeden pas dla pojazdów poruszających się w kierunku Gdańska. Z użytkowania został wyłączony również przystanek autobusowy na kierunku do Gdyni oraz przejście dla pieszych przez Aleje Niepodległości. Pozwoliło to, dla zwiększenia przepustowości, wyłączyć sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Alei Niepodległości z ul. Wejherowską. Podczas prowadzonych robót prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w bezpośrednim sąsiedztwie budowy.

Dla osób jadących tranzytem przez Sopot zalecamy korzystanie z Obwodnicy Trójmiejskiej. 

5 listopada rozpoczął się drugi etap prac, w związku z czym dodatkowo zamknięty został drugi pas ruchu w kierunku Gdyni. Ruch na wiadukcie odbywa się na jednym pasie, zarówno w kierunku Gdyni, jak i w kierunku Gdańska.

4. Zamknięta będzie nadal ul. Budzysza pomiędzy ul. Powstańców Warszawy a ul. Haffnera. Podyktowane jest to przebudową układu drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych.

5. Kontynuowana będzie przebudowa ciągu pieszojezdnego łączącego ul. Kubacza z ul. Bohaterów Monte Cassino. W związku z prowadzonymi pracami od strony ul. Kubacza nie będzie możliwy dojazd do parkingu podziemnego.

6. Zamknięta będzie ul. Goyki na odcinku pomiędzy ul. Powstańców Warszawy a ul. Haffnera. Związane jest to z budową sieci gazowej. Na czas prac wprowadzone zostały objazdy ul. Mokwy oraz ul. Powstańców Warszawy w stronę Gdyni. Planowane zakończenie prac – 7 listopada.

7. Planowane są prace naprawcze ubytków w nawierzchni jezdni na:

  • ul. Cieszyńskiego,
  • ul. Okrężnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ul. Księżycową.

Prace prowadzone będą przy jednostronnym zwężeniu jezdni.

8. 7 i 8 listopada wykonywane będą zabiegi pielęgnacyjne na dwóch pomnikach przyrody znajdujących się przy:

  • ul. Wybickiego na wysokości posesji  nr 9,
  • ul. Pułaskiego na wysokości posesji nr 16.

Podczas prowadzenia prac możliwe jest połówkowe zajęcie jezdni.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...