Oświadczenie Prezydenta Miasta Sopotu

W nawiązaniu do decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uchyleniu wpisu terenów sopockich kortów do rejestru zabytków oraz twierdzeń Bartłomieja Białaszczyka, prezesa zarządu SKT w upadłości z siedzibą w Siedlcach, że SKT nie chciało zabudować terenów sopockich kortów, Prezydent Miasta Sopotu oświadcza, że:

Wpis terenu sopockich kortów tenisowych do rejestru zabytków ma na celu zachowanie wartości materialnych i niematerialnych tego terenu, w tym obiektów znajdujących się na tym terenie oraz zachowanie ponad 100-letniej tradycji gry w tenisa w tym miejscu.

Prezydent Miasta Sopotu podjął decyzję o wystąpieniu z wnioskiem o wpisanie terenu sopockich kortów do rejestru zabytków po uzyskaniu wiedzy o chęci zabudowy części nieruchomości zajmowanej przez SKT na apart hotel i mieszkania.

Miasto jest w posiadaniu protokołu posiedzenia Zarządu SKT oraz  uwiarygodnionego twierdzenia Bartłomieja Białaszczyka, prezesa SKT,  o „położeniu całkowitym hali tenisowej i wybudowanie na jej miejscu kortów oraz  apart hotelu lub samego apart hotelu” oraz o chęci zabudowy części terenu klubu na mieszkaniówkę: „A tamtą część zrobimy na mieszkaniówkę, część tak, część siak i będzie…”.

Materiały te zostały zgłoszone do prokuratury.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...