Sopot przygotowuje się do pomocy osobom bezdomnym

Pracownicy socjalni i służby miejskie będą zimą sprawdzać różne miejsca, by pomagać osobom bezdomnym, które mogą się tam ewentualnie znajdować
Pracownicy socjalni i służby miejskie będą zimą sprawdzać różne miejsca, by pomagać osobom bezdomnym, które mogą się tam ewentualnie znajdować. Fot. archiwum MOPS

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie odbyło się spotkanie przygotowujące do akcji „Zima”, dotyczące zasad udzielania pomocy i postępowania z osobami bezdomnymi w okresie zimowym.

Uczestnicy spotkania, przedstawiciele instytucji, które na terenie Sopotu, zajmują się wsparciem osób bezdomnych, m.in.: Urzędu Miasta, MOPS, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego, podkreślali jak ważna jest wymiana informacji, szczególnie na temat osób, które przebywają w miejscach niemieszkalnych (altankach, piwnicach, pustostanach). Ważne jest stałe monitorowanie takich miejsc, rozmowa z osobami bezdomnymi i motywowanie ich do zmiany swojej sytuacji. Monitoring prowadzony jest przez pracowników socjalnych MOPS-u wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej lub Policji, systematycznie przez cały rok, a w okresie zimowym działania są intensyfikowane.

Warto wiedzieć:

  • jeśli widzisz osobę potrzebującą pomocy, w szczególności bezdomną, niepełnosprawną, starszą, samotną – zawiadom odpowiednie służby;
  • nie dawaj pieniędzy, posiłku, napoju osobie bezdomnej, w ten sposób utwierdzisz ją w przekonaniu, że może pozostać „na ulicy”, co w przypadku mrozu może doprowadzić do tragedii;
  • zabezpiecz miejsca typu: altanki, wiaty śmietnikowe, pustostany, przyczepy.

Wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji, mogą liczyć na wsparcie – schronienie, posiłek oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych.

Telefon alarmowy – 112
Policja – 997
Straż Miejska – 986
Straż Pożarna – 998
Pogotowie Ratunkowe – 999
MOPS Sopot – 58 551 17 10

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...