Remonty i przebudowy dróg  

Sygnalizator świetlny przy robotach drogowych
Fot. Fotobank.PL/UMS

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że od 14 do 20 listopada planowane są prace mogące powodować utrudnienia w ruchu drogowym.

1. Kontynuowane będą prace w rejonie skrzyżowania ulic Wejherowska – Obodrzyców oraz Wejherowska – Kraszewskiego, gdzie budowane są dwa ronda. Wprowadzona została następująca organizacja ruchu:

  • do użytku została oddana część wybudowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Obodrzyców i Wejherowskiej. Ruch na rondzie będzie się odbywał od strony centrum i od strony Brodwina. Na odcinku ul. Obodrzyców od ul. Łużyckiej do ul. Wejherowskiej ruch będzie się odbywał w jednym kierunku – od Brodwina do ronda. Na odcinku ul. Wejherowskiej pomiędzy ul. Obodrzyców i Kraszewskiego ruch będzie się odbywał po jednej jezdni (bliżej torów). Na skrzyżowaniu ul. Wejherowskiej i Kraszewskiego powstało tymczasowe rondo.

2. Zamknięta będzie nadal ul. Słowackiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Reja do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego włącznie. Jest to spowodowane przebudową układu drogowego ulicy. Na czas prac dojazd do ul. Wyspiańskiego odbywać się będzie od strony ul. Reja.

3. Kontynuowane będą prace budowlane przy remoncie wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu Al. Niepodległości, pomiędzy ul. Haffnera i ul. Wejherowską. Ruch na wiadukcie odbywa się jednym pasem w kierunku Gdyni oraz jednym pasem w kierunku Gdańska.

4. Zamknięta będzie nadal ul. Budzysza na odcinku pomiędzy ul. Powstańców Warszawy a ul. Haffnera. Jest to związane z przebudową układu drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych.

5. Kontynuowana będzie przebudowa ciągu pieszojezdnego łączącego ul. Kubacza z ul. Bohaterów Monte Cassino. W związku z prowadzonymi pracami od strony ul. Kubacza nie będzie możliwy dojazd do parkingu podziemnego.

6. Wykonywana będzie przycinka sanitarna drzew na Al. Niepodległości na wysokości posesji nr 692. Podczas prowadzenia prac możliwe czasowe zajęcie prawego pasa ruchu w kierunku Gdańska.

7. 13 listopada na ul. Okrężnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do wysokości posesji nr 6 C rozpoczęto prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z tym ulica Okrężna na tym odcinku jest zamknięta.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...