Sopockie obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Nagrodzeni pracownicy socjalni podczas uroczystości w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu
Fot. Fotobank.PL/UMS

Sopocka uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego odbyła się 20 listopada w Urzędzie Miasta Sopotu. To święto wszystkich pracowników służb społecznych, działających w obszarze pomocy społecznej, zaangażowanych w pracę na rzecz osób, które z różnych względów losowych: zdrowotnych, wynikających z bezradności, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy czy uzależnień nie radzą sobie w życiu i potrzebują wsparcia. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele jednostek miejskich działających w systemie sopockiej pomocy społecznej, służb miejskich, organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Miasta Sopotu, realizujących zadania związane z szeroko rozumianą pomocą społeczną.

W trakcie uroczystości Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu, przekazała podziękowania pracownikom jednostek miejskich działających w obszarze pomocy społecznej. Podziękowania odebrali dyrektorzy tych jednostek: Agnieszka Cysewska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Beata Młynarczyk, dyrektor Domu Dziecka „Na Wzgórzu”, Ewelina Mania, dyrektor żłobka „Puchatek”, Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wczoraj wręczone zostały również wyróżnienia Opiekun Środowiskowy Roku. Kapituła konkursu nagrodziła tym tytułem dwie osoby, przyznano też cztery wyróżnienia.

Tytuł Opiekunka Środowiskowa Roku 2018 otrzymały Lilia Podolska i Barbara Bendig. Wyróżnieni zostali: Joanna Kurpiewska, Mirosława Rigall, Edyta Ellwart i Piotr Świąder.

Po części oficjalnej uroczystości wystąpił zespół Remont Pomp. To grupa grająca muzykę etniczną, awangardową i improwizowaną, która powstała w 2004 r. przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku.

Remont Pomp podczas występu. 

Dzień Pracownika Socjalnego jest obchodzony od 28 lat (21 listopada) i jest wyrazem uznania i docenienia pracy wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Tytuł Opiekun Środowiskowy Roku otrzymują osoby rekomendowane przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie oraz koordynatorów organizacji pozarządowych, którym samorząd zleca świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Sopotu. Aktualnie są to dwie organizacje: Fundacja Niesiemy Pomoc oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. Wyróżnienie przyznawane jest od 2009 r.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...